Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1573
 

     
     
Projekty     Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAYIBOVA, S. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ÁRVAY, J. -- HŔSTKOVÁ, M. -- SLÁVIK, M. -- PETROVÁ, J. -- HLEBA, L. -- TÓTH, T. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ARIPOV, T. In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1281--1289. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia
Autor: Sabina Gayibova (10%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (10%)
Ing. Július Árvay, PhD. (10%)
Miroslava Hŕstková (10%)
Ing. Marek Slávik, PhD. (10%)
Ing. Jana Petrová, PhD. (10%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (10%)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Takhir Aripov (10%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania:
2019
Od strany:
1281
Do strany:
1289
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, biologicky aktívne látky, flavonoidy, liečivé rastliny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)