Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identification number: 1573
 
Professor - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MANKOVECKÝ, J. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Drobné ovocie vo význame zastúpenia - účinkov obsahových zložiek na organizmus spotrebiteľov = Soft fruit - effect of some content components on consumer organism. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 53--56. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Drobné ovocie vo význame zastúpenia - účinkov obsahových zložiek na organizmus spotrebiteľov = Soft fruit - effect of some content components on consumer organism
English name:
Soft fruit - effect of some content components on consumer organism
Written by (author):
Department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology
Department of Technology and Quality of Plant Products
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
article in a proceedings
Collection:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Nature of article:
Part number:
Starting page: 53
Up to page:
56
Number of pages: 4
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: biologicky aktívne látky, drobné ovocie, zdravie ľudí, konzumenti
Year of submission: 2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change:
05/23/2020 22:21 (Data import from library)

Source specification:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
English name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Publisher:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Place of publishing:
Trebišov
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2020
Last change: 05/23/2020 22:21 (Data import from library)