Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Identification number: 1573
University e-mail: miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

     
Lesson
     
     Publications
     
Bodies     
     

The following list contains all information available to the publication.

MELLEN, M. -- SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. Konzervovanie plodov Prunus domestica v špecifikácii pre domácich spotrebiteľov = Preserving of the fruits Prunus domestica and its specifics for home processors. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 65--68. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name: Konzervovanie plodov Prunus domestica v špecifikácii pre domácich spotrebiteľov = Preserving of the fruits Prunus domestica and its specifics for home processors
English name:
Preserving of the fruits Prunus domestica and its specifics for home processors
Written by (author):
Martin Mellen (34%)
Janka Sudzinová (33%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology
Kind of publication:
article in a proceedings
Collection: Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Nature of article:
Part number:
Starting page: 65
Up to page:
68
Number of pages:
4
UT code by Web of Science:
Original language:
Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: konzervovanie ovocia, ovocie, slivka domáca, obsahové látky, plody
Year of submission: 2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change:
05/23/2020 22:21 (Data import from library)

Source specification:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Publisher:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Place of publishing:
Trebišov
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2020
Last change:
05/23/2020 22:21 (Data import from library)