Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Identification number: 1577
University e-mail: jan.marecek [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications
     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Bagínová
Skladovanie zrna ozimnej pšenice pre potravinárske využitie
April 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bernadeta Bahorecová
Kvalita mlynských výrobkov z vybraného mlyna
April 2018Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bernadeta Bahorecová
Vplyv prídavku zemiakových vločiek a rôznych druhov múk na kvalitu chleba
May 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Čimborová
Vplyv skladovania na technologickú a senzorickú kvalitu odrôd zemiakov
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Andrej Ďurík
Možnosti potravinárskeho využitia batátov
April 2018
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Feješ
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa dopestovaného na PD Vráble
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Gajdošová
Kvalita vybraných odrôd konzumných zemiakov
June 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Gajdošová
Kvalita vybraných odrôd konzumných zemiakov v obchodnej sieti
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Hanicová
Zhodnotenie kvality vybraných odrôd skladovanej ozimnej pšenice
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Milan Hoferka
Hodnotenie kvalitatívnych znakov odrôd ozimnej pšenice
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Holienková
Vplyv skladovania konzumných zemiakov na ich technologickú a hygienickú kvalitu
April 2011Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hranka
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd Triticum aestivum a Triticum durum dopestovaných v regióne Stredného Považia
April 2017Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hranka
Vplyv prídavku batatov a zemiakov na kvalitu chleba
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hudáčová
Hodnotenie technologickej a senzorickej kvality slovenských odrôd zemiakov
May 2016
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Hudáčová
Zemiaky a ich využitie na potravinárske účely
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marián Ič
Hodnotenie kvality skladovaných odrôd konzumných zemiakov
April 2011
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Ičová
Vplyv skladovania na kvalitu vybraných odrôd zemiakových hľúz
April 2011
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ivánek
Charakteristika kvality odrôd ozimnej pšenice z oblasti Záhoria
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Janovská
Hodnotenie kvality ozimnej pšenice
June 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Jurkovičová
Senzorické a technologické vlastnosti vybraných odrôd ľulka zemiakového
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kapuczová
Inovatívne možnosti využitia surovín na bezlepkové pekárske výrobky
April 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Koprlová
Analyticko-reologická charakteristika potravinárskej pšenice a pšeničných múk
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Krajčovič
Vplyv skladovacích podmienok na zmeny obsahových zložiek sladovníckeho jačmeňa a sladu
September 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Klára Kuklišová
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa z regiónu Záhoria
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Kuklišová
Kvalita sladovníckeho jačmeňa dopestovaného v oblasti Záhoria
June 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Klára Kuklišová
Kvalita sladovníckeho jačmeňa dopestovaného v oblasti Záhoria
June 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Kurčová
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa a sladu
May 2012
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Labuda
Hodnotenie kvality slovenských odrôd konzumných zemiakov
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Labuda
Kvalitatívne znaky hodnotené pri konzumných zemiakoch
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Macháliková
Hodnotenie kvality odrôd jarného jačmeňa dopestovaných na PD Mojmírovce
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Macháliková
Kvalita vybraných odrôd jarného jačmeňa z hľadiska sladovníckeho spracovania
April 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Maková
Hodnotenie kvality zrna vybraných odrôd Triticum aestivum, L. a Triticum durum, L.
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Maková
Hodnotenie technologickej kvality odrôd Triticum aestivum, L. a Triticum durum, L.
April 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Dávid Milčík
Batáty a možnosti ich kulinárskeho využitia
June 2020
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Minarovičová
Technologická kvalita vybraných odrôd Triticum aestivum L. a ich uplatnenie v pekárstve
May 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolina Mocko, PhD.
Hodnotenie vybraných parametrov technologickej a nutričnej slovenských a srbských odrôd Triticum aestivum L. a Triticum durum L.
April 2011
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Oremus
Hodnotenie kvality vybraných odrôd Triticum durum a Triticum aestivum
June 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Oremus
Technologická kvalita vybraných typov pšeničných múk a vhodnosť ich využitia pri výrobe chleba
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Panák
Skladovanie zemiakov ako významný faktor zachovania ich kvality
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Prochádzková
Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu pšenice určenej na potravinárske účely
April 2018
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Sekereš
Monitorovanie kvalitatívnych parametrov skladovaného jačmeňa z hľadiska ich vplyvu na kvalitu sladu
April 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Stúchla
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov ozimnej pšenice
June 2013Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Stúchla
Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu odrôd ozimnej pšenice
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Ščensná
Charakteristika kvality odrôd zemiakov
June 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Mária Ščensná
Charakteristika kvality odrôd zemiakov
June 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ivan Šlosár
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa dopestovaného na PD Golianovo
July 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roland Štrba
Hodnotenie kvality konzumných zemiakov
June 2014Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roland Štrba
Charakteristika odrôd konzumných zemiakov
April 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Naďa Takáčová
Hodnotenie kvality vybraných odrôd ozimnej pšenice
June 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Naďa Takáčová
Hodnotenie technologickej kvality odrôd ozimnej pšenice pestovanej na POD Abrahám
April 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Tchurová
Vplyv rôznych typov skladovacích podmienok na kvalitu odrôd konzumných zemiakov
April 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Urbanová
Hodnotenie kvality zrna ozimnej pšenice pestovanej na PD Močenok
May 2015
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Urbanová
Hodnotenie technologických parametrov odrôd ozimnej pšenice
April 2017
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zachar
Jakon (Smallanthus sonchifolius) ako zdroj sacharidov a antioxidantov
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Zelísková
Charakteristika technologických parametrov Triticum aestivum vplyvom skladovania
April 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Zelísková
Kvalita ozimnej pšenice dopestovanej na PD Bebrava Veľké Chlievany
June 2012
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Nora Žideková
Hodnotenie kvality konzumných zemiakov
June 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress