Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Identifikačné číslo: 1577
Univerzitný e-mail: jan.marecek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Bagínová
Skladovanie zrna ozimnej pšenice pre potravinárske využitie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bernadeta Bahorecová
Kvalita mlynských výrobkov z vybraného mlyna
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Čimborová
Vplyv skladovania na technologickú a senzorickú kvalitu odrôd zemiakov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Andrej Ďurík
Možnosti potravinárskeho využitia batátov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Feješ
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa dopestovaného na PD Vráble
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Gajdošová
Kvalita vybraných odrôd konzumných zemiakov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Gajdošová
Kvalita vybraných odrôd konzumných zemiakov v obchodnej sieti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hanicová
Zhodnotenie kvality vybraných odrôd skladovanej ozimnej pšenice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Hoferka
Hodnotenie kvalitatívnych znakov odrôd ozimnej pšenice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Holienková
Vplyv skladovania konzumných zemiakov na ich technologickú a hygienickú kvalitu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hranka
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd Triticum aestivum a Triticum durum dopestovaných v regióne Stredného Považia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hranka
Vplyv prídavku batatov a zemiakov na kvalitu chleba
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Hudáčová
Hodnotenie technologickej a senzorickej kvality slovenských odrôd zemiakov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Hudáčová
Zemiaky a ich využitie na potravinárske účely
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Ič
Hodnotenie kvality skladovaných odrôd konzumných zemiakov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Ičová
Vplyv skladovania na kvalitu vybraných odrôd zemiakových hľúz
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ivánek
Charakteristika kvality odrôd ozimnej pšenice z oblasti Záhoria
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Janovská
Hodnotenie kvality ozimnej pšenice
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Jurkovičová
Senzorické a technologické vlastnosti vybraných odrôd ľulka zemiakového
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kapuczová
Inovatívne možnosti využitia surovín na bezlepkové pekárske výrobky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Koprlová
Analyticko-reologická charakteristika potravinárskej pšenice a pšeničných múk
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Krajčovič
Vplyv skladovacích podmienok na zmeny obsahových zložiek sladovníckeho jačmeňa a sladu
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Klára Kuklišová
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa z regiónu Záhoria
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Kuklišová
Kvalita sladovníckeho jačmeňa dopestovaného v oblasti Záhoria
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Klára Kuklišová
Kvalita sladovníckeho jačmeňa dopestovaného v oblasti Záhoria
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Kurčová
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa a sladu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Labuda
Hodnotenie kvality slovenských odrôd konzumných zemiakov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Labuda
Kvalitatívne znaky hodnotené pri konzumných zemiakoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Macháliková
Hodnotenie kvality odrôd jarného jačmeňa dopestovaných na PD Mojmírovce
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Macháliková
Kvalita vybraných odrôd jarného jačmeňa z hľadiska sladovníckeho spracovania
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Maková
Hodnotenie kvality zrna vybraných odrôd Triticum aestivum, L. a Triticum durum, L.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Maková
Hodnotenie technologickej kvality odrôd Triticum aestivum, L. a Triticum durum, L.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolina Mocko, PhD.
Hodnotenie vybraných parametrov technologickej a nutričnej slovenských a srbských odrôd Triticum aestivum L. a Triticum durum L.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Oremus
Hodnotenie kvality vybraných odrôd Triticum durum a Triticum aestivum
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Oremus
Technologická kvalita vybraných typov pšeničných múk a vhodnosť ich využitia pri výrobe chleba
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Panák
Skladovanie zemiakov ako významný faktor zachovania ich kvality
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Prochádzková
Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu pšenice určenej na potravinárske účely
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sekereš
Monitorovanie kvalitatívnych parametrov skladovaného jačmeňa z hľadiska ich vplyvu na kvalitu sladu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Stúchla
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov ozimnej pšenice
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Stúchla
Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu odrôd ozimnej pšenice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Ščensná
Charakteristika kvality odrôd zemiakov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Mária Ščensná
Charakteristika kvality odrôd zemiakov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivan Šlosár
Hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa dopestovaného na PD Golianovo
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roland Štrba
Hodnotenie kvality konzumných zemiakov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Roland Štrba
Charakteristika odrôd konzumných zemiakov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Naďa Takáčová
Hodnotenie kvality vybraných odrôd ozimnej pšenice
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Naďa Takáčová
Hodnotenie technologickej kvality odrôd ozimnej pšenice pestovanej na POD Abrahám
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Tchurová
Vplyv rôznych typov skladovacích podmienok na kvalitu odrôd konzumných zemiakov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Urbanová
Hodnotenie kvality zrna ozimnej pšenice pestovanej na PD Močenok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Urbanová
Hodnotenie technologických parametrov odrôd ozimnej pšenice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zachar
Jakon (Smallanthus sonchifolius) ako zdroj sacharidov a antioxidantov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Zelísková
Charakteristika technologických parametrov Triticum aestivum vplyvom skladovania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Zelísková
Kvalita ozimnej pšenice dopestovanej na PD Bebrava Veľké Chlievany
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nora Žideková
Hodnotenie kvality konzumných zemiakov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná