Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Identifikační číslo: 1577
Univerzitní e-mail: jan.marecek [at] uniag.sk
 

     Výuka
     
Závěrečná práce
     Projekty
     
Publikace
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Vplyv skladovania na kvalitu vybraných rastlinných produktov
Autor:
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Luděk Hřivna, Dr.
Oponent 3:
doc. Ing. Pavol Bajči, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv skladovania na kvalitu vybraných rastlinných produktov
Abstrakt:Pozberová manipulácia, dozrievanie a podmienky skladovania rastlinných produktov v podstatnej miere ovplyvňujú ich technologickú a nutričnú kvalitu. Proces skladovania môže výrazne vplývať na stav suroviny a jeho výslednú spracovateľskú hodnotu. Vo vedeckých poznatkoch absentujú komplexné výsledky, ktoré by dokazovali celkový priebeh zmien v dôležitých technologických parametroch skladovaných rastlinných produktov od obdobia zberu, cez celý proces pozberovej manipulácie, samotného skladovania, až po vyskladnenie suroviny. V habilitačnej práci sa hodnotí vplyv procesu skladovania v reálnych podmienkach skladovateľskej praxe pri údržných a neúdržných produktoch. Zo skupiny údržných produktov boli hodnotené zo skupiny obilnín - ozimná pšenica (Triticum aestivum L.), zo skupiny olejnín -- slnečnica ročná (Helianthus annuus L.), zo skupiny neúdržných produktov -- ľulok zemiakový (Solanum tuberosum L.). Pri každej komodite bolo hodnotenie realizované z úrod dvoch rokov v pravidelných trojmesačných intervaloch odberu vzoriek skladovaného materiálu. Skladovanie pšenice bolo 14 mesiacov, skladovanie slnečnice 12 mesiacov a skladovanie zemiakov 6 mesiacov počas každého skladovacieho obdobia. Údržné produkty boli skladované vo veľkokapacitných skladoch s aktívnou ventiláciou v regiónoch Nitra a Hont, neúdržné produkty v sklade s riadenými podmienkami v oblasti Záhoria. Výsledky dokázali preukaznosť kvalitatívnych zmien v štandardne skladovanej surovine. Priebeh zmien v jednotlivých zložkách sušiny je však odlišný. K prvotným výraznejším zmenám pri skladovaní zrna pšenice dochádza po 5 mesiacoch skladovania, zemiakových hľuzách po 3 mesiacoch. Postupne dochádzalo v zrne pšenice k poklesu obsahu mokrého lepku, jeho súdržnosti, avšak jeho schopnosť napučiavať bola zachovaná. Postupne stúpala aj aktivita alfa-amylázy. Potvrdil sa preukazný vplyv pribúdajúcej dĺžky skladovania na zmeny v jednotlivých zložkách. Pri slnečnici sa zmeny prejavili na oxidačných vlastnostiach tuku a v zložení mastných kyselín. Pri zemiakoch sa postupne znižovala škrobnatosť hľúz v prospech nárastu redukujúcich cukrov. Zistené poznatky v zmenách jednotlivých zložiek v skladovaných produktoch dokazujú potrebu pravidelnej obmeny skladovaných zásob obilnín a olejnín, s maximálnou dĺžkou skladovania 1 rok. Pri zemiakoch je podstatný výber odrody a klimatické podmienky skladovacích priestorov.
Klíčová slova:
kvalita, ozimná pšenica, slnečnica, zemiaky, skladovanie

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně