Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identification number: 1578
University e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     
     
Final thesis
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Apacs
Bezpečnosť práce vo výrobnom drevospracujúcom podniku
April 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bandžák
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov podlahových konštrukcií
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Bandžák
Podlahové konštrukcie vo výrobných halách
May 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Barus
Návrh ekologickej budovy s využitím prírodných zdrojov energie
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Barus
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť budov
April 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Berczy
Obehové hospodárstvo pri výrobe motorov
April 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Blehová
Vláknité mikroskopické huby ako dôsledok stavebno-konštrukčného návrhu
April 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Bojda
Hygiena pracovného prostredia vo vybranom výrobnom objekte
April 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Brestovský
Využitie odpadových surovín k zvýšeniu kvality prostredia
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Šimon Bruchatý
Modifikácia parametrov kvality vzduchu v potravinárskej prevádzke
April 2013
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Csáky
Analýza účinku vetracieho systému vo vybranej výrobnej prevádzke
May 2015
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Cviková
Kvalita vnútorného prostredia v potravinárskej prevádzke
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Deviatka
Spracovanie projektovej a prevádzkovej dokumentácie k rekonštrukcii vo výrobnom podniku
May 2010Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Fliega
Právne a technické predpisy súvisiace s výstavbou nízkoenergetických budov
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gabrhel
Analýza hlučnosti vo vybranej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elvíra Gabrhelová
Vplyv mestského bioodpadu na proces spracovania a kvalitu kompostu
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Melinda Gallová
Eliminácia tepelného stresu zvierat vo vybraných ustajňovacích objektoch
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Geleta
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
April 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Habiňák
Hodnotenie kvality prostredia dojníc v priestoroch dojárne
April 2017Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Halás
Návrh obalového plášťa výrobného objektu z hľadiska teplotného útlmu
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Hitková
Obehové hospodárstvo - výzva nových technických riešení
April 2018Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viktória Hitková
Využitie recyklovaných materiálov k znižovaniu akustickej záťaže
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hradecká
Priestorová grafika v dynamickom výukovom prostredí
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie bezpečnosti zariadenia vo výrobnej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Jančo
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť výrobných budov
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jenis
Vplyv tvarového riešenia priemyselných objektov na energetickú hospodárnosť
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Ješko
Hodnotenie eliminácie tepelného stresu dojníc
April 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Ješko
Prevádzková bezpečnosť technologických systémov v chove hospodárskych zvierat
April 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kasák
Možnosti využitia geotermálnych vodných zdrojov k hospodárnemu bývaniu
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kasáleková
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska IPKZ
May 2012Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Kazán
Vlhkosť vzduchu ako negatívny faktor prostredia
May 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kertész
Klasické a moderné vykurovacie systémy halových objektov v poľnohospodárstve
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Kertész
Rizikové aspekty vykurovacích sústav
April 2013Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Vladimír Kertesz
Vplyv vlhkosti na súčiniteľ tepelnej a teplotnej vodivosti stavebných materiálov
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kohút
Vplyv stavebno-konštrukčných riešení podlahových konštrukcií pre dojnice na kvalitu a bezpečnosť chovného prostredia
April 2011
Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
April 2017
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
April 2017
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Kóňa
Inovačné technológie vo výrobe a použití tepelných izolácií
April 2015
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kopp
Odvlhčovanie poľnohospodárskych prevádzok
April 2015
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Korchán
Detekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetraním
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kozakovič
Hodnotenie ukazovateľov efektívnosti výstavby nízkoenergetických domov
April 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Kozakovič
Riešenie obalových plášťov nízkoenergetických budov
April 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kučerová
Hodnotenie parametrov priepustnosti halových podlahových konštrukcií
May 2011Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ivan Kurka
Rizikové faktory ochladzovania vzduchu v malokubatúrnych priestoroch
April 2018
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Lauro
Posúdenie kvality prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Magyariová
Analýza rizík pri výrobe nábytku
April 2019
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Málik
Diagnostika vetracieho systému k zabezpečeniu hygieny prevádzky
May 2015
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Martinec
Vplyv adiabatického ochladzovania na kvalitu prostredia
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Mede
Hodnotenie kvality prostredia vo vybranom výrobnom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ákos Mészáros
Parametre ovplyvňujúce kvalitu horizontálnych konštrukcií z hľadiska tepelnotechnických vlastností
April 2016Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Ákos Mészáros
Využitie drevoštiepky na zlepšenie akustickej kvality prostredia
April 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Marek Mikulec
Vplyv klimatických parametrov na výpočet energetickej hospodárnosti budov
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Mitaľ
Diagnostika vetracieho systému v objektoch živočíšnej výroby
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Németh
Vplyv druhu zateplenia na hygienu prostredia
April 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Omasta
Zhodnotenie kvality stavebných prvkov z recyklátov
April 2017
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pařil
Tepelné izolácie v interakcii s klimatickými faktormi
April 2014Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Henrich Piterka
Rekuperačné vetranie vo výrobnom objekte
April 2013Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mgr. Mária Pospíchalová
Indexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby
April 2020
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Prúčny
Rizikové faktory ovplyvňujúce efektívnosť poľnohospodárskej prevádzky
April 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lukáš Rausa
Zvuková pohltivosť akustického podhľadu z recyklovaných textilných vlákien
April 2017Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Maroš Suchý
Meranie tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rebeka Százová
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
April 2020Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Šranková, PhD.
Analýza faktorov ovplyvňujúcich tepelnú záťaž dojníc v letnom období
May 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Štrba
Využitie zdrojov nízkopotenciálnej energie vo výstavbe
April 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Tvrdoň
Analýza rizikových faktorov vetracích systémov
April 2013
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Tvrdoň
Vetracie systémy vo výrobných objektoch z hľadiska bezpečnosti prevádzky
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Vereš
Účinok klimatických faktorov na tepelnotechnickú kvalitu organického steliva
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress