Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identifikačné číslo: 1578
Univerzitný e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

               
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Apacs
Bezpečnosť práce vo výrobnom drevospracujúcom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Bandžák
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov podlahových konštrukcií
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Bandžák
Podlahové konštrukcie vo výrobných halách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Barus
Návrh ekologickej budovy s využitím prírodných zdrojov energie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Barus
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť budov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Berczy
Obehové hospodárstvo pri výrobe motorov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Blehová
Vláknité mikroskopické huby ako dôsledok stavebno-konštrukčného návrhu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Bojda
Hygiena pracovného prostredia vo vybranom výrobnom objekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Brestovský
Využitie odpadových surovín k zvýšeniu kvality prostredia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Bruchatý
Modifikácia parametrov kvality vzduchu v potravinárskej prevádzke
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Csáky
Analýza účinku vetracieho systému vo vybranej výrobnej prevádzke
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Cviková
Kvalita vnútorného prostredia v potravinárskej prevádzke
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Deviatka
Spracovanie projektovej a prevádzkovej dokumentácie k rekonštrukcii vo výrobnom podniku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Fliega
Právne a technické predpisy súvisiace s výstavbou nízkoenergetických budov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Filip Gabrhel
Analýza hlučnosti vo vybranej organizácii
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Elvíra Gabrhelová
Vplyv mestského bioodpadu na proces spracovania a kvalitu kompostu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Melinda Gallová
Eliminácia tepelného stresu zvierat vo vybraných ustajňovacích objektoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Geleta
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Habiňák
Hodnotenie kvality prostredia dojníc v priestoroch dojárne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Halás
Návrh obalového plášťa výrobného objektu z hľadiska teplotného útlmu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Viktória Hitková
Obehové hospodárstvo - výzva nových technických riešení
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Hitková
Využitie recyklovaných materiálov k znižovaniu akustickej záťaže
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hradecká
Priestorová grafika v dynamickom výukovom prostredí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie bezpečnosti zariadenia vo výrobnej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Jančo
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť výrobných budov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Jenis
Vplyv tvarového riešenia priemyselných objektov na energetickú hospodárnosť
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Ješko
Hodnotenie eliminácie tepelného stresu dojníc
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Ješko
Prevádzková bezpečnosť technologických systémov v chove hospodárskych zvierat
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kasák
Možnosti využitia geotermálnych vodných zdrojov k hospodárnemu bývaniu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Kasáleková
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska IPKZ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Kazán
Vlhkosť vzduchu ako negatívny faktor prostredia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kertész
Klasické a moderné vykurovacie systémy halových objektov v poľnohospodárstve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kertész
Rizikové aspekty vykurovacích sústav
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Vladimír Kertesz
Vplyv vlhkosti na súčiniteľ tepelnej a teplotnej vodivosti stavebných materiálov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Kohút
Vplyv stavebno-konštrukčných riešení podlahových konštrukcií pre dojnice na kvalitu a bezpečnosť chovného prostredia
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Kóňa
Inovačné technológie vo výrobe a použití tepelných izolácií
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kopp
Odvlhčovanie poľnohospodárskych prevádzok
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Korchán
Detekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetraním
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Kozakovič
Hodnotenie ukazovateľov efektívnosti výstavby nízkoenergetických domov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Kozakovič
Riešenie obalových plášťov nízkoenergetických budov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Kučerová
Hodnotenie parametrov priepustnosti halových podlahových konštrukcií
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Kurka
Rizikové faktory ochladzovania vzduchu v malokubatúrnych priestoroch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Lauro
Posúdenie kvality prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Magyariová
Analýza rizík pri výrobe nábytku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Málik
Diagnostika vetracieho systému k zabezpečeniu hygieny prevádzky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Martinec
Vplyv adiabatického ochladzovania na kvalitu prostredia
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Richard Mede
Hodnotenie kvality prostredia vo vybranom výrobnom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ákos Mészáros
Parametre ovplyvňujúce kvalitu horizontálnych konštrukcií z hľadiska tepelnotechnických vlastností
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ákos Mészáros
Využitie drevoštiepky na zlepšenie akustickej kvality prostredia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Marek Mikulec
Vplyv klimatických parametrov na výpočet energetickej hospodárnosti budov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Mitaľ
Diagnostika vetracieho systému v objektoch živočíšnej výroby
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Németh
Vplyv druhu zateplenia na hygienu prostredia
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Šimon Omasta
Zhodnotenie kvality stavebných prvkov z recyklátov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Pařil
Tepelné izolácie v interakcii s klimatickými faktormi
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrich Piterka
Rekuperačné vetranie vo výrobnom objekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mgr. Mária Pospíchalová
Indexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Richard Prúčny
Rizikové faktory ovplyvňujúce efektívnosť poľnohospodárskej prevádzky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Rausa
Zvuková pohltivosť akustického podhľadu z recyklovaných textilných vlákien
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Maroš Suchý
Meranie tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rebeka Százová
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Šranková, PhD.
Analýza faktorov ovplyvňujúcich tepelnú záťaž dojníc v letnom období
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Štrba
Využitie zdrojov nízkopotenciálnej energie vo výstavbe
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Tvrdoň
Analýza rizikových faktorov vetracích systémov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Tvrdoň
Vetracie systémy vo výrobných objektoch z hľadiska bezpečnosti prevádzky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Vereš
Účinok klimatických faktorov na tepelnotechnickú kvalitu organického steliva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná