Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identifikačné číslo: 1578
Univerzitný e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Apacs
Bezpečnosť práce vo výrobnom drevospracujúcom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bandžák
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov podlahových konštrukcií
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Bandžák
Podlahové konštrukcie vo výrobných halách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Barus
Návrh ekologickej budovy s využitím prírodných zdrojov energie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Barus
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť budov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Berczy
Obehové hospodárstvo pri výrobe motorov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Blehová
Vláknité mikroskopické huby ako dôsledok stavebno-konštrukčného návrhu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Bojda
Hygiena pracovného prostredia vo vybranom výrobnom objekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Brestovský
Využitie odpadových surovín k zvýšeniu kvality prostredia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Bruchatý
Modifikácia parametrov kvality vzduchu v potravinárskej prevádzke
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Csáky
Analýza účinku vetracieho systému vo vybranej výrobnej prevádzke
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Cviková
Kvalita vnútorného prostredia v potravinárskej prevádzke
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Deviatka
Spracovanie projektovej a prevádzkovej dokumentácie k rekonštrukcii vo výrobnom podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Fliega
Právne a technické predpisy súvisiace s výstavbou nízkoenergetických budov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Gabrhel
Analýza hlučnosti vo vybranej organizácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elvíra Gabrhelová
Vplyv mestského bioodpadu na proces spracovania a kvalitu kompostu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Melinda Gallová
Eliminácia tepelného stresu zvierat vo vybraných ustajňovacích objektoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Geleta
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Habiňák
Hodnotenie kvality prostredia dojníc v priestoroch dojárne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Halás
Návrh obalového plášťa výrobného objektu z hľadiska teplotného útlmu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktória Hitková
Obehové hospodárstvo - výzva nových technických riešení
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hradecká
Priestorová grafika v dynamickom výukovom prostredí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie bezpečnosti zariadenia vo výrobnej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Ivančík
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Jančo
Rozbor vybraných parametrov ovplyvňujúcich energetickú náročnosť výrobných budov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Jenis
Vplyv tvarového riešenia priemyselných objektov na energetickú hospodárnosť
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Ješko
Hodnotenie eliminácie tepelného stresu dojníc
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Ješko
Prevádzková bezpečnosť technologických systémov v chove hospodárskych zvierat
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kasák
Možnosti využitia geotermálnych vodných zdrojov k hospodárnemu bývaniu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kasáleková
Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska IPKZ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kazán
Vlhkosť vzduchu ako negatívny faktor prostredia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kertész
Klasické a moderné vykurovacie systémy halových objektov v poľnohospodárstve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kertész
Rizikové aspekty vykurovacích sústav
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vladimír Kertesz
Vplyv vlhkosti na súčiniteľ tepelnej a teplotnej vodivosti stavebných materiálov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kohút
Vplyv stavebno-konštrukčných riešení podlahových konštrukcií pre dojnice na kvalitu a bezpečnosť chovného prostredia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Koleňák
Kvalitatívne hodnotenie alternatívnych riešení odpočinkových zón pre dojnice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Kóňa
Inovačné technológie vo výrobe a použití tepelných izolácií
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kopp
Odvlhčovanie poľnohospodárskych prevádzok
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Korchán
Detekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetraním
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kozakovič
Hodnotenie ukazovateľov efektívnosti výstavby nízkoenergetických domov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kozakovič
Riešenie obalových plášťov nízkoenergetických budov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kučerová
Hodnotenie parametrov priepustnosti halových podlahových konštrukcií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Kurka
Rizikové faktory ochladzovania vzduchu v malokubatúrnych priestoroch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Lauro
Posúdenie kvality prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Magyariová
Analýza rizík pri výrobe nábytku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Málik
Diagnostika vetracieho systému k zabezpečeniu hygieny prevádzky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Martinec
Vplyv adiabatického ochladzovania na kvalitu prostredia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Mede
Hodnotenie kvality prostredia vo vybranom výrobnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ákos Mészáros
Parametre ovplyvňujúce kvalitu horizontálnych konštrukcií z hľadiska tepelnotechnických vlastností
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ákos Mészáros
Využitie drevoštiepky na zlepšenie akustickej kvality prostredia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Mikulec
Vplyv klimatických parametrov na výpočet energetickej hospodárnosti budov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Mitaľ
Diagnostika vetracieho systému v objektoch živočíšnej výroby
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Németh
Vplyv druhu zateplenia na hygienu prostredia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michaela Némethová
Analýza nových technických riešení kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Omasta
Zhodnotenie kvality stavebných prvkov z recyklátov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Pařil
Tepelné izolácie v interakcii s klimatickými faktormi
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrich Piterka
Rekuperačné vetranie vo výrobnom objekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Mgr. Mária Pospíchalová
Indexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Prúčny
Rizikové faktory ovplyvňujúce efektívnosť poľnohospodárskej prevádzky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Rausa
Zvuková pohltivosť akustického podhľadu z recyklovaných textilných vlákien
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Suchý
Meranie tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Rebeka Százová
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Šranková, PhD.
Analýza faktorov ovplyvňujúcich tepelnú záťaž dojníc v letnom období
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Štrba
Využitie zdrojov nízkopotenciálnej energie vo výstavbe
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Tvrdoň
Analýza rizikových faktorov vetracích systémov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Tvrdoň
Vetracie systémy vo výrobných objektoch z hľadiska bezpečnosti prevádzky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Vereš
Účinok klimatických faktorov na tepelnotechnickú kvalitu organického steliva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná