Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identification number: 1578
University e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 

     
Lesson     
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Analysis of noise and dust in a furniture factory
Magyariová, Katarína -- Lendelová, Jana
Analýza hlučnosti a prašnosti vo vybranej výrobni nábytku: Analysis of noise and dust in a furniture factory.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 212--217. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
2.
Analýza koncentrácie prašnosti pri používaní podstielky z recyklovanej hnojovice v objekte pre chov dojníc
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Žitňák, Miroslav
Dust concentration analysis using recycled manure litter in dairy farm: Analýza koncentrácie prašnosti pri používaní podstielky z recyklovanej hnojovice v objekte pre chov dojníc.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 43--48. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
3.
Evaluation of floor temperature changes in poultry houses during summer period
Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Mihina, Štefan -- Botto, Ľubomír
Hodnotenie zmien teploty podlahy v hydinárni v letnom období = Evaluation of floor temperature changes in poultry houses during summer period. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2019, p. 34--39. ISBN 978-80-7403-226-4 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
4.
Floor temperature as a risk factor for the quality of the environment in the chickens
Šranková, Veronika -- Lendelová, Jana -- Žitňák, Miroslav -- Karandušovská, Ingrid -- Szabóová, Tímea -- Mihina, Štefan -- Balková, Milada -- Pogran, Štefan
Floor temperature as a risk factor for the quality of the environment in the chickens. In Agronomy Research. 17, 6 (2019), p. 2428--2437. ISSN 1406-894X.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
5.Laboratórne testovanie vplyvu klimatických podmienok na zmeny tepelnotechnických vlastností organickej podstielky
Lendelová, Jana -- Karandušovská, Ingrid -- Žitňák, Miroslav -- Szabóová, Tímea -- Boďo, Štefan
Laboratory testing of the impact of climate conditions on changes in thermal-technical characteristics of organic litter: Laboratórne testovanie vplyvu klimatických podmienok na zmeny tepelnotechnických vlastností organickej podstielky.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 33--37. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
6.Mortality of broiler chickens during summer fattening periods affected by microclimatic conditions
Šranková, Veronika -- Lendelová, Jana -- Mihina, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Nawalany, Gregorz
Mortality of broiler chickens during summer fattening periods affected by microclimatic conditions. In Acta technologica agriculturae. 22, 1 (2019), p. 22--30. ISSN 1335-2555.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Details
7.
Production of pollutants from organic litter for dairy cow
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Mihina, Štefan -- Pogran, Štefan
Production of pollutants from organic litter for dairy cow.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), p. 251--265. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
AFA
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
8.Production of pollutants from organic litter for dairy cow
Lendelová, Jana -- Karandušovská, Ingrid -- Mihina, Štefan -- Némethová, Michaela -- Žitňák, Miroslav
Production of pollutants from organic litter for dairy cow.  In Indoor climate of buildings 2019. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. (2019), p. 55--62. ISBN 978-80-89878-55-0.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
9.
Rozloženie tlakov na dvojstupňových strechách poľnohospodárskych stavieb
Franek, Michal -- Lendelová, Jana -- Macák, Marek -- Hubová, O.
Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures: Rozloženie tlakov na dvojstupňových strechách poľnohospodárskych stavieb.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 12--16. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
10.
Thermo-technical parameters of the different bedding surfaces in cubicles for dairy cows as a factor of their well-being in winter and summer
Lendelová, Jana -- Mihina, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Némethová, Michaela -- Botto, Ľubomír
Thermo-technical parameters of the different bedding surfaces in cubicles for dairy cows as a factor of their well-being in winter and summer. In ASABE Annual International Meeting 2019. St. Joseph, Michigan: ASABE, 2019.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
11.
Vplyv intenzity vykurovania na koncentráciu CO2 pri chove hydiny v letnom a v zimnom období
Szabóová, Tímea -- Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana
Impact of intensity heating on CO2 concentration in poultry breeding in summer and winter season: Vplyv intenzity vykurovania na koncentráciu CO2 pri chove hydiny v letnom a v zimnom období.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 55--60. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Details
12.
Vplyv podlahových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove hydiny
Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Lendelová, Jana
Vplyv podlahových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove hydiny. Final thesis. 2019. 135 p.
DAIDizertačné a habilitačné práce
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.