Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identifikačné číslo: 1578
Univerzitný e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analýza hlučnosti a prašnosti vo vybranej výrobni nábytku: Analysis of noise and dust in a furniture factory
Magyariová, Katarína -- Lendelová, Jana
Analýza hlučnosti a prašnosti vo vybranej výrobni nábytku: Analysis of noise and dust in a furniture factory.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 212--217. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
2.Dust concentration analysis using recycled manure litter in dairy farm: Analýza koncentrácie prašnosti pri používaní podstielky z recyklovanej hnojovice v objekte pre chov dojníc
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Žitňák, Miroslav
Dust concentration analysis using recycled manure litter in dairy farm: Analýza koncentrácie prašnosti pri používaní podstielky z recyklovanej hnojovice v objekte pre chov dojníc.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika = Rural Buildings in European Regions RUBER 2019 : architectural - constructions - technology - safety - logistics, Nitra, September 10, 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 43--48. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
3.Floor temperature as a risk factor for the quality of the environment in the chickens
Šranková, Veronika -- Lendelová, Jana -- Žitňák, Miroslav -- Karandušovská, Ingrid -- Szabóová, Tímea -- Mihina, Štefan -- Balková, Milada -- Pogran, Štefan
Floor temperature as a risk factor for the quality of the environment in the chickens. In Agronomy Research. 17, 6 (2019), s. 2428--2437. ISSN 1406-894X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
4.Hodnotenie zmien teploty podlahy v hydinárni v letnom období = Evaluation of floor temperature changes in poultry houses during summer period
Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Mihina, Štefan -- Botto, Ľubomír
Hodnotenie zmien teploty podlahy v hydinárni v letnom období = Evaluation of floor temperature changes in poultry houses during summer period. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2019, s. 34--39. ISBN 978-80-7403-226-4 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
5.Impact of intensity heating on CO2 concentration in poultry breeding in summer and winter season: Vplyv intenzity vykurovania na koncentráciu CO2 pri chove hydiny v letnom a v zimnom období
Szabóová, Tímea -- Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana
Impact of intensity heating on CO2 concentration in poultry breeding in summer and winter season: Vplyv intenzity vykurovania na koncentráciu CO2 pri chove hydiny v letnom a v zimnom období.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika = Rural Buildings in European Regions RUBER 2019 : architectural - constructions - technology - safety - logistics, Nitra, September 10, 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 55--60. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
6.Laboratory testing of the impact of climate conditions on changes in thermal-technical characteristics of organic litter: Laboratórne testovanie vplyvu klimatických podmienok na zmeny tepelnotechnických vlastností organickej podstielky
Lendelová, Jana -- Karandušovská, Ingrid -- Žitňák, Miroslav -- Szabóová, Tímea -- Boďo, Štefan
Laboratory testing of the impact of climate conditions on changes in thermal-technical characteristics of organic litter: Laboratórne testovanie vplyvu klimatických podmienok na zmeny tepelnotechnických vlastností organickej podstielky.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika = Rural Buildings in European Regions RUBER 2019 : architectural - constructions - technology - safety - logistics, Nitra, September 10, 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 33--37. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
7.Mortality of broiler chickens during summer fattening periods affected by microclimatic conditions
Šranková, Veronika -- Lendelová, Jana -- Mihina, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Nawalany, Gregorz
Mortality of broiler chickens during summer fattening periods affected by microclimatic conditions. In Acta technologica agriculturae. 22, 1 (2019), s. 22--30.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
8.Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures: Rozloženie tlakov na dvojstupňových strechách poľnohospodárskych stavieb
Franek, Michal -- Lendelová, Jana -- Macák, Marek -- Hubová, O.
Pressure distribution on duopitch roofs for agricultural structures: Rozloženie tlakov na dvojstupňových strechách poľnohospodárskych stavieb.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika = Rural Buildings in European Regions RUBER 2019 : architectural - constructions - technology - safety - logistics, Nitra, September 10, 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 12--16. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
9.Production of pollutants from organic litter for dairy cow
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Mihina, Štefan -- Pogran, Štefan
Production of pollutants from organic litter for dairy cow.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 251--265. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
AFAPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
10.Production of pollutants from organic litter for dairy cow
Lendelová, Jana -- Karandušovská, Ingrid -- Mihina, Štefan -- Némethová, Michaela -- Žitňák, Miroslav
Production of pollutants from organic litter for dairy cow.  In Indoor climate of buildings 2019. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. (2019), s. 55--62. ISBN 978-80-89878-55-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
11.Thermo-technical parameters of the different bedding surfaces in cubicles for dairy cows as a factor of their well-being in winter and summer
Lendelová, Jana -- Mihina, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Némethová, Michaela -- Botto, Ľubomír
Thermo-technical parameters of the different bedding surfaces in cubicles for dairy cows as a factor of their well-being in winter and summer. In ASABE Annual International Meeting 2019. St. Joseph, Michigan: ASABE, 2019.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
12.Vplyv podlahových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove hydiny
Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Lendelová, Jana
Vplyv podlahových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove hydiny. Záverečná práca. 2019. 135 s.
DAIDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.