Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identifikačné číslo: 1578
Univerzitný e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Žitňák, Miroslav
Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2018), s. 18--22. ISSN 2453-6881.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
2.Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Hlinka, Peter
Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 17--21. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
3.Teplotno-vlhkostné podmienky prostredia v pôrodnici prasníc v zimnom období = Temperature and humidity conditions of environment in farrowing house of sows during winter period
Botto, Ľubomír -- Lendelová, Jana
Teplotno-vlhkostné podmienky prostredia v pôrodnici prasníc v zimnom období = Temperature and humidity conditions of environment in farrowing house of sows during winter period. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 7--10. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
4.Vplyv vybraných fyzikálnych parametrov na tepelnú záťaž kurčiat = The influence of selected physical parameters on the heat load of chickens
Šranková, Veronika -- Lendelová, Jana -- Žitňák, Miroslav -- Szabóová, Tímea
Vplyv vybraných fyzikálnych parametrov na tepelnú záťaž kurčiat = The influence of selected physical parameters on the heat load of chickens. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 83--86. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
5.Využitie vodných matracov v letnom období = Use of water mattresses in summer
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Botto, Ľubomír
Využitie vodných matracov v letnom období = Use of water mattresses in summer. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 48--51. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.