Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Identifikační číslo: 1579
Univerzitní e-mail: jaroslav.andreji [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
administrativa - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Proděkan - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Bebčák
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u sumca veľkého
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Bebčák
Reprodukcia sumca veľkého v podmienkach Slovenskej republiky
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Stanislav Benko
Priečne stavby na tokoch a ich vplyv na formovanie ichtyofauny
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Bielik
Vek a rast pstruha potočného (Salmo trutta m. fario) v povodí rieky Poprad
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michal Candrák
Druhová diverzita rýb tokov Chotina a Bebrava so zreteľom na úpravu toku
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Patrik Csókás
Možnosti a perspektívy boleňa dravého v rybárskych revíroch Slovenska
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ladislav Csomai
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Cr) a ich vplyv na živý organizmus
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Christián Csuba
Ichtyologické prieskumy vodných útvarov - metódy a spôsoby vyhodnocovania
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Christián Csuba
Ichtyologický prieskum rieky Nitrica v Partizánskom
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Júlia Czajliková
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u šťuky severnej
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Júlia Czajliková
Reprodukcia šťuky severnej v podmienkach Slovenskej republiky
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dávid Demitrovič
Hodnotenie rybárskeho manažmentu na vybraných rybárskych revíroch SRZ
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Juraj Dobiaš
Hodnotenie vybraných produkčných ukazovateľov v chove kapra rybničného s rozdielnym spôsobom prikrmovania v podmienkach výrobných stredísk Slovenského rybárskeho zväzu
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Dobiaš
Produkčné možnosti výroby násadových rýb v rybochovnom zariadení SRZ – Rada Žilina, stredisko Malé Zálužie
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominik Gaža
Mrena severná - jej význam a aktuálny stav v revíroch SR
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominik Gaža
Vek a rast mreny severnej z rieky Nitry a Vážského kanálu
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jakub Goliaš
Aminokyselinový profil svaloviny kapra rybničného z rybochovného zariadenia VPP Kolíňany
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Jakub Goliaš
Nutričné zloženie svaloviny rýb
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Hireš
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Hireš
Význam sprievodných druhov rýb vo vodných ekosystémoch
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Horný
Ostriež zelenkavý - charakteristika, význam a aktuálny stav v revíroch SR
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Horný
Vek a rast ostrieža zelenkavého z vybraných lokalít Slovenska
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Filip Chalányi
Pleskáč vysoký a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Miroslava Janovická
Vplyv prostredia na rast kapra rybničného
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Veronika Juríková
Jalec hlavatý a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Juríková
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb v povodí rieky Nitry
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Kolenčík
Distribúcia Pb, Cu a Cd vo vybraných tkanivách kapra rybničného
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Romana Kosztolányiová
Vekové a rastové parametre kapra rybničného z vybraných rybárskych revírov SR
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Krisztina Kovalcsiková
Spôsoby odchovu kapra rybničného
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Krisztina Kovalcsiková
Vek a rast čereble pestrej z vybraných lokalít povodia riek Nitra a Hron
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Krovina
Boleň dravý vo vodách Slovenska
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Kupec
Škody spôsobované kormoránom veľkým v akvakultúre na Slovensku
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Kupec
Telemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke Hron
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dávid Kušnerik
Analýza stavu inváznych a nepôvodných druhov rýb v revíroch SRZ
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDP
Autor: Bc. Dávid Kušnerik
Socio-ekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Laura Liščáková
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Luhanová
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) vybranými ťažkými kovmi v hornom a strednom toku rieky Žitava
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Luhanová
Významné kontaminanty vo vodnom prostredí a ich vplyv na živé organizmy
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matej Lužný
Chov kapra rybničného v podmienkach Slovenskej republiky
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Lužný
Intenzita rastu kapra rybničného v rybochovnom zariadení VPP Kolíňany
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Malovec
Naše hrúzy vo vodách Slovenska
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Malovec
Vek a rast hrúza škvrnitého z vybraných lokalít povodia rieky Nitry a Žitavy
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Monika Martošová
Plotica červenooká a možnosti jej exploatácie vo voľných vodách
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Martošová
Vek a rast vybraných druhov rýb rieky Udava
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Pádár
Distribúcia Hg, Zn, Cr a Ni vo vybraných tkanivách kapra rybničného
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Róbert Pádár
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Hg, MeHg, Zn, Co, Ni) a ich vplyv na živý organizmus
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Petija
Vplyv diferencovanej výživy na odchov vreckového plôdika pstruha potočného (Salmo trutta m fario)
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrej Píš, PhD.
Význam kapra rybničného (Cyprinus carpio) v revíroch MO SRZ nitrianského kraja
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matúš Plauter
Chov okrasných foriem kapra na Slovensku
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Plauter
Vplyv diferencovanej výživy na rast Nishikigoi kaprov v druhom roku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milan Polák
Benefity a riziká konzumácie rýb športovými rybármi
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matej Repa
Súčasný stav a perspektívy jalca hlavatého v revíroch SRZ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jakub Sedlák
Jalec hlavatý - význam a aktuálny stav v revíroch SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Slepčan
Červenica ostrobruchá - súčasný stav, možnosti a perspektívy jej využitia
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominik Škoda
Súčasný stav a perspektívy pleskáča vysokého v revíroch SRZ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominik Škoda
Vek a rast pleskáča vysokého z riek Dunaj a Morava
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Špániková
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) z rieky Nitry vybranými ťažkými kovmi
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast kapra rybničného z vybraných revírov Nitrianskeho kraja
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast rýb - metódy detekcie a stanovenia
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Adriana Talpašová
Sprievodné druhy rýb - ich význam a funkcia vo vodnom ekosystéme
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrej Vereš
Vplyv prostredia na rast plotice červenookej
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Vereš
Karas striebristý vo vodách Slovenska
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Vetrík
Vek a rast kapra rybničného vo vybraných vodných nádržiach
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována