Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Identifikačné číslo: 1579
Univerzitný e-mail: jaroslav.andreji [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
dekanát - centrum - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Prodekan - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bebčák
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u sumca veľkého
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Bebčák
Reprodukcia sumca veľkého v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Stanislav Benko
Priečne stavby na tokoch a ich vplyv na formovanie ichtyofauny
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Bielik
Vek a rast pstruha potočného (Salmo trutta m. fario) v povodí rieky Poprad
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Candrák
Druhová diverzita rýb tokov Chotina a Bebrava so zreteľom na úpravu toku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Csókás
Možnosti a perspektívy boleňa dravého v rybárskych revíroch Slovenska
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Csomai
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Cr) a ich vplyv na živý organizmus
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Christián Csuba
Ichtyologické prieskumy vodných útvarov - metódy a spôsoby vyhodnocovania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Christián Csuba
Ichtyologický prieskum rieky Nitrica v Partizánskom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Czajliková
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u šťuky severnej
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Czajliková
Reprodukcia šťuky severnej v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Demitrovič
Hodnotenie rybárskeho manažmentu na vybraných rybárskych revíroch SRZ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Juraj Dobiaš
Ekonomické a produkčné ukazovatele rôznych spôsobov kŕmenia kapra v podmienkach výrobných stredísk SRZ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Dobiaš
Produkčné možnosti výroby násadových rýb v rybochovnom zariadení SRZ – Rada Žilina, stredisko Malé Zálužie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Gaža
Mrena severná - jej význam a aktuálny stav v revíroch SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Gaža
Vek a rast mreny severnej z rieky Nitry a Vážského kanálu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Goliaš
Aminokyselinový profil svaloviny kapra rybničného z rybochovného zariadenia VPP Kolíňany
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Goliaš
Nutričné zloženie svaloviny rýb
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hireš
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hireš
Význam sprievodných druhov rýb vo vodných ekosystémoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Horný
Ostriež zelenkavý - charakteristika, význam a aktuálny stav v revíroch SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Horný
Vek a rast ostrieža zelenkavého z vybraných lokalít Slovenska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Chalányi
Pleskáč vysoký a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Janovická
Vplyv prostredia na rast kapra rybničného
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Juríková
Jalec hlavatý a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Juríková
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb v povodí rieky Nitry
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kolenčík
Distribúcia Pb, Cu a Cd vo vybraných tkanivách kapra rybničného
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Kosztolányiová
Vekové a rastové parametre kapra rybničného z vybraných rybárskych revírov SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Krisztina Kovalcsiková
Spôsoby odchovu kapra rybničného
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Krisztina Kovalcsiková
Vek a rast čereble pestrej z vybraných lokalít povodia riek Nitra a Hron
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Krovina
Boleň dravý vo vodách Slovenska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Kupec
Škody spôsobované kormoránom veľkým v akvakultúre na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jozef Kupec
Telemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke Hron
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Kušnerik
Analýza stavu inváznych a nepôvodných druhov rýb v revíroch SRZ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Kušnerik
Socio-ekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Laura Liščáková
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Luhanová
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) vybranými ťažkými kovmi v hornom a strednom toku rieky Žitava
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Luhanová
Významné kontaminanty vo vodnom prostredí a ich vplyv na živé organizmy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Lužný
Chov kapra rybničného v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Lužný
Intenzita rastu kapra rybničného v rybochovnom zariadení VPP Kolíňany
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Malovec
Naše hrúzy vo vodách Slovenska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Malovec
Vek a rast hrúza škvrnitého z vybraných lokalít povodia rieky Nitry a Žitavy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Martošová
Plotica červenooká a možnosti jej exploatácie vo voľných vodách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Martošová
Vek a rast vybraných druhov rýb rieky Udava
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Pádár
Distribúcia Hg, Zn, Cr a Ni vo vybraných tkanivách kapra rybničného
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Pádár
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Hg, MeHg, Zn, Co, Ni) a ich vplyv na živý organizmus
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Petija
Vplyv diferencovanej výživy na odchov vreckového plôdika pstruha potočného (Salmo trutta m fario)
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Píš, PhD.
Význam kapra rybničného (Cyprinus carpio) v revíroch MO SRZ nitrianského kraja
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Plauter
Chov okrasných foriem kapra na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Plauter
Vplyv diferencovanej výživy na rast Nishikigoi kaprov v druhom roku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Polák
Benefity a riziká konzumácie rýb športovými rybármi
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Repa
Súčasný stav a perspektívy jalca hlavatého v revíroch SRZ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Sedlák
Jalec hlavatý - význam a aktuálny stav v revíroch SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Slepčan
Červenica ostrobruchá - súčasný stav, možnosti a perspektívy jej využitia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Škoda
Súčasný stav a perspektívy pleskáča vysokého v revíroch SRZ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Škoda
Vek a rast pleskáča vysokého z riek Dunaj a Morava
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Špániková
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) z rieky Nitry vybranými ťažkými kovmi
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast kapra rybničného z vybraných revírov Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast rýb - metódy detekcie a stanovenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriana Talpašová
Sprievodné druhy rýb - ich význam a funkcia vo vodnom ekosystéme
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Vereš
Vplyv prostredia na rast plotice červenookej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Vereš
Karas striebristý vo vodách Slovenska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Vetrík
Vek a rast kapra rybničného vo vybraných vodných nádržiach
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná