Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Identification number: 1580
University e-mail: zdenko.tkac [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Transport and Handling (TF)
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)
Vice-chancellor - Slovak University of Agriculture in Nitra

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Angelovič, PhD.
Sledovanie vlastností alternatívnych palív a ich vplyv na parametre spaľovacích motorov
August 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Bafrnec
Zrýchlená laboratórna skúška technickej životnosti hydrogenerátora
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Balogh
Prehľad a konštrukcia priamočiarych hydromotorov
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bennár
Základné hydrostatické obvody hydraulických mechanizmov
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Bohát, PhD.
Využitie alternatívnych palív pre spaľovacie motory
August 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Božik
Meranie prietokových charakteristík hydraulických prevodníkov
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Bršel
Typy a konštrukcia prevodových ústrojenstiev vybraných typov poľnohospodárskych traktorov
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bugár
Hodnotenie technickej životnosti hydrogenerátora pri zaťažení podľa normy
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bureš
Hodnotenie prietokových charakteristík hydrogenerátora pri prevádzke s ekologickou hydraulickou kvapalinou
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Červený
Porovnanie kvalitatívnych vlastností syntetického a rastlinného oleja
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Halenár, PhD.
Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín
September 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hozák
Meranie záťažových charakteristík hydrostatických prevodníkov
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hozák
Prehľad a konštrukcia výmenníkov tepla určených pre hydraulické obvody
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Chovanec
Dynamické zaťažovanie hydrostatických prevodníkov
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ivanič
Kvalitatívne vlastnosti kvapalín hydraulických sústav
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ivanič
Skúšanie hydrostatických prevodníkov v laboratórnych podmienkach
April 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Korub
Zhodnotenie technickej životnosti hydrogenerátora pri skúške s prevádzkovým zaťažením na základe prietokovej účinnosti
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Sledovanie teplotného režimu hydrauliky traktora
August 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Krajči
Návrh otvoreného hydraulického obvodu
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Krajči
Prehľad a konštrukcia hydraulických prvkov pre riadenie tlaku
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Králik, PhD.
Sledovanie vybraných emisií spaľovacieho motora
August 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krnáč
Prevádzkové meranie hydraulických sústav
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kunová
Meranie fyzikálnych veličín v sústavách hydraulických mechanizmov
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Kunová
Teplotné charakteristiky činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Lenďák, PhD.
Hodnotenie metód vykonávania emisnej kontroly pre vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Lobodáš
Hodnotenie vlastností ekologickej hydraulickej kvapaliny aplikovanej v poľnohospodárskom traktore
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Martiš
Návrh metodiky pre meranie prevádzkových režimov traktorov cez vonkajšie vývody hydrauliky
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Molnár
Funkcia a konštrukcia hydraulických obvodov vybraných typov traktorov
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Molnár
Prevádzkové charakteristiky hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov pri agrotechnických operáciách
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Orlík
Hodnotenie kvalitatívnych vlastností syntetickej hydraulickej kvapaliny počas zrýchlenej laboratórnej skúšky hydrogenerátora
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Šinský, PhD.
Hodnotenie prevádzkových vlastností hydraulických olejov
August 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Štulajter, PhD.
Aplikácia ekologických mazív v hydraulických systémoch strojov pracujúcich na pôde
August 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Tomašech
Hydraulické vedenia a ich časti
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Tulík, PhD.
Analýza vlastností hydraulických kvapalín používaných v hydraulických systémoch dopravnej a manipulačnej techniky
August 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
Výskum vplyvu alternatívnych palív získaných z poľnohospodárskych produktov na prevádzkové vlatnosti spaľovacieho motora a životné prostredie.
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress