Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Identification number: 1580
University e-mail: zdenko.tkac [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Transport and Handling (TF)
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)
Vice-chancellor - Slovak University of Agriculture in Nitra

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Design and modeling of an experimental hydraulic device
Tkáč, Zdenko -- Halenár, Marek -- Kosiba, Ján
Design and modeling of an experimental hydraulic device. In MAPE 2018. Zabrze: Wydawnictwo Panova, 2018, p. 63--68. ISBN 978-83-65265-25-8 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
2.Drawbar parameters of tractor with prototypes of driving wheels and standard tyres
Majdan, Radoslav -- Abrahám, Rudolf -- Tkáč, Zdenko -- Mojžiš, Miroslav
Drawbar parameters of tractor with prototypes of driving wheels and standard tyres. In Acta technologica agriculturae. 21, 2 (2018), p. 63--68. ISSN 1335-2555.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
3.Evaluation of drive type properties on the basis of engine-speed maps
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko -- Mojžiš, Miroslav
Evaluation of drive type properties on the basis of engine-speed maps.  In 37th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville : AIP Publishing. (2018), ISBN 978-0-7354-1716-8. URL: https://doi.org/10.1063/1.5049928.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
4.Experimental hydraulic device for the testing of hydraulic pumps and liquids
Tkáč, Zdenko -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Jablonický, Juraj -- Nosian, Jozef
Experimental hydraulic device for the testing of hydraulic pumps and liquids. In Tribology in industry. 40, 1 (2018), p. 149--155.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
5.Laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových podmienok: patent č. 288629 : dátum sprístupnenia patentu verejnosti 16.11.2018
Jablonický, Juraj -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Findura, Pavol -- Kosiba, Ján
Laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových podmienok: patent č. 288629 : dátum sprístupnenia patentu verejnosti 16.11.2018. JABLONICKÝ, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- FINDURA, P. -- KOSIBA, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
6.Meracie zariadenie na meranie zahĺbenia výsevnej pätky: patent vydaný pod: číslo patentu 288575 : dátum nadobudnutia účinkov patentu 2.07.2018
Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Angelovič, Marek -- Tkáč, Zdenko -- Urbanovičová, Oľga
Meracie zariadenie na meranie zahĺbenia výsevnej pätky: patent vydaný pod: číslo patentu 288575 : dátum nadobudnutia účinkov patentu 2.07.2018. FINDURA, P. -- JOBBÁGY, J. -- ANGELOVIČ, M. -- TKÁČ, Z. -- URBANOVIČOVÁ, O.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
7.Meracie zariadenie na meranie zahĺbenia výsevnej pätky: zverejnená patentová prihláška 42-2016 : dátum zverejnenia prihlášky 1.7.2016
Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Angelovič, Marek -- Tkáč, Zdenko -- Urbanovičová, Oľga
Meracie zariadenie na meranie zahĺbenia výsevnej pätky: zverejnená patentová prihláška 42-2016 : dátum zverejnenia prihlášky 1.7.2016. FINDURA, P. -- JOBBÁGY, J. -- ANGELOVIČ, M. -- TKÁČ, Z. -- URBANOVIČOVÁ, O.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
8.Súbežné testovacie zariadenie na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov: patent č. 288635 : dátum sprístupnenia patentu verejnosti 6.12.2018
Tkáč, Zdenko -- Hujo, Ľubomír -- Jablonický, Juraj
Súbežné testovacie zariadenie na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov: patent č. 288635 : dátum sprístupnenia patentu verejnosti 6.12.2018. TKÁČ, Z. -- HUJO, Ľ. -- JABLONICKÝ, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
9.Vlastnosti hybridného pohonu
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko -- Majdan, Radoslav -- Benko, Marek
Vlastnosti hybridného pohonu. In 37. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky Hydro/Termo. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 51--52. ISBN 978-80-228-3060-7 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
10.Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: užitkový vzor č. 8285: dátum zápisu 15.10.2018
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: užitkový vzor č. 8285: dátum zápisu 15.10.2018. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
11.Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtračných materiálov: úžitkový vzor č. 8290: dátum zápisu 18.10.2018
Hujo, Ľubomír -- Hajdák, Vladislav -- Jablonický, Juraj -- Tkáč, Zdenko -- Tulík, Juraj
Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtračných materiálov: úžitkový vzor č. 8290: dátum zápisu 18.10.2018. HUJO, Ľ. -- HAJDÁK, V. -- JABLONICKÝ, J. -- TKÁČ, Z. -- TULÍK, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.