Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

Kontakty          
     
Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karin Bóriková
Nezamestnanosť v nitrianskom regióne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emese Bozsenyik
Význam modelovania v ekonomike
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Dekan
Analýza trhu práce v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Gogorová
Analýza úverových produktov bánk
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Gogorová
Analýza zamestnanosti absolventov vybraných vysokých škôl
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Denisa Herudová
Finančná gramotnosť v spektre spoločnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Richard Horváth
Vnímanie a dopady zavedenia eura v spektre spoločnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniel Kyselica
Analýza rozhodovania finančného sprostredkovateľa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Valentyna Lapa
Lagrange Method in Practical Problems
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Lenčéš
Simplexová metóda v úlohách lineárneho programovania
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Nikel
Analýza trhu práce v Nitrianskom regióne
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Pecháčová
Prehľad a analýza vybraných bankových produktov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Prokopová
Analýza nezamestnanosti v regiónoch SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Steinbauerová
Porovnanie zamestnanosti absolventov vybraných vysokých a stredných škôl
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Szőkeová
Analysis of the Labour Market and Labour Mobility in Selected Regions of the European Union
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná