Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁLEŽÁK, Z. -- BERNÁT, R. -- KECSKÉS, N. Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov:
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Anglický názov: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Autor:
Pracovisko:
Katedra matematiky
Katedra kvality a strojárskych technológií
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Miesto vydania:
Ostrava
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
246
Do strany:
251
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
DIAGO 2019
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: naftové motory, viskozita, motorové vozidlá, motorové oleje
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Zoltán Záležák, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov:
DIAGO 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-248-4258-5
Vydavateľ:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Miesto vydania:
Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)