Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

Kontakty
     
          
Publikácie
     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- ORSZÁGHOVÁ, D. -- KECSKÉS, N. The status and importance of mathematics in university education.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 5236--5240. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov: The status and importance of mathematics in university education
Autor:
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (50%)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (30%)
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra matematiky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
IATED
Miesto vydania:
Valencia
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
5236
Do strany:
5240
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: INTED 2019
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: vyučovacie predmety, vysokoškolské štúdium, študijné programy, matematická štatistika, matematika
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

INTED 2019. Valencia: IATED, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov:
INTED 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-84-09-08619-1
Vydavateľ: IATED
Miesto vydania: Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)