Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

Kontakty
     
          
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORSZÁGHOVÁ, D. -- FARKAŠOVÁ, M. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- KECSKÉS, N. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 s. ISBN 978-80-552-2046-8.

Originálny názov:
Matematika s aplikáciami.
Anglický názov:
Autor: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (32%)
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (19%)
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (14%)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (9%)
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (9%)
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (9%)
RNDr. Janka Drábeková, PhD. (8%)
Pracovisko: Katedra matematiky
Druh publikácie:
skriptá a učebnice
ISBN:
978-80-552-2046-8
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
209
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vektory, funkcia jednej premennej, matice (matematika), rovnice, integrály, aplikovaná matematika, diferenciálne rovnice, teória pravdepodobnosti, lineárna algebra, funkcia viacerých premenných
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)