Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- PIETRIKOVÁ, M. -- KECSKÉS, N. Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 38--42. ISSN 2453-6881.

Originálny názov:
Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice
Autor:
Pracovisko:
Katedra matematiky
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Mathematics in education, research and applications
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
5
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany:
38
Do strany: 42
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: finančná kriminalita, vzdelávanie, štatistika, prieskum dotazníkový, poistná matematika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mathematics in education, research and applications. Nitra: ISSN 2453-6881.

Originálny názov:
Mathematics in education, research and applications
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2453-6881
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)