Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Identifikačné číslo: 1581
Univerzitný e-mail: norbert.kecskes [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra matematiky (FEM)

     
     
     
Publikácie
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECHOČIAK, T. -- KECSKÉS, N. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. Differential equations in university education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 3756--3763. ISBN 978-84-09-14755-7.

Originálny názov:
Differential equations in university education
Autor:
Pracovisko:
Katedra matematiky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
IATED
Miesto vydania: Valencia
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 3756
Do strany:
3763
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
ICERI 2019
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: vysokoškolské štúdium, korelačná analýza, diferenciálne rovnice, matematika
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
Posledná zmena:
07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ICERI 2019. Valencia: IATED, 2019. ISBN 978-84-09-14755-7.

Originálny názov:
ICERI 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-84-09-14755-7
Vydavateľ:
IATED
Miesto vydania:
Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)