Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Identification number: 1587
University e-mail: lubica.rumanovska [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of EU Policies (FESRD)

     
     
Lesson     Projects
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Androvičová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Antolíková
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín z pohľadu rozvoja regiónov v SR a EÚ.
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Antolíková
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín v EÚ a na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Artimovič
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Babišová
Zhodnotenie programu rozvoja vidieka SR v podmienkach vybraného regiónu (okres Topoľčany)
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bačkádyová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj regiónu Kysuce.
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Bakošová, MBA
Evaluation of socio-economic development of V4 countriesin the frame of EU integration
April 2016
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Bakošová, MBA
Evaluation of V4 countries development in the frame of EU integration.
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Balážová
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v EÚ.
May 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Balunová
Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporou fondov EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Balunová
Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporov fondov EÚ
May 2016
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Beková
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva v okrese Hlohovec.
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Belániová
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ (EPZF) vo vybranom regióne.
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Boldišová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
April 2014Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Mária Boldišová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bubela
Zhodnotenie úrovne regionálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
April 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Iaroslav-Francisc Cernota
Implementácia SPP EÚ v Rumunsku
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Civáňová
IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - inteligentný, integrovaný a ekologický systém
May 2018Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ismail Cokan
The economic effects of EU custom union to Turkey
April 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Czuczor
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ.
May 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Renáta Červenáková
Využívanie a zhodnotenie podporných nástrojov SPP EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Čierna
Vplyv opatrení SPP na ekologické poľnohospodárstvo vo vybranom regióne SR
April 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kornélia Čiffáryová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kornélia Čiffáryová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
April 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Demovičová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
April 2021
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Droppová
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranom regióne SR.
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marek Dubeň
Marketing communication tools of a company in Nitra region
May 2020
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Duchoňová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
May 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Duchoňová
Program Leader a jeho využitie v Slovenskej republike
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Využitie možností finančnej podpory EU pre subjekty zaoberajúce sa ekologickým poľnohospodárstvom vo vybranom regióne
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lujza Ďuricová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Ďuriš
Využívanie a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti SR
April 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Fábiková
Implementácia programu Leader vo vybranej vidieckej oblasti SR.
May 2015Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Fábiková
Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 v podmienkach vybraného regiónu.
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Farkaš
Analýza hospodársko-sociálnej interakcie v rámci Nitrianskeho kraja
May 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Farkaš
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín v Nitrianskom regióne
April 2019Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrícia Franeková
Implementácia programu Leader v regióne Malohont.
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Gábrišová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gábrišová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alexandra Galová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Galová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Gašparová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraných oblastí Trnavského regiónu
April 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Geršiová
Využívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SR
May 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristína Geršiová
Využívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SR
April 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslava Gostičová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gregoričková
Zahraničná a bezpečnostná politika SR a jej vplyv na postavenie SR ako regiónu v rámci EÚ
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Gubová
Príčiny a dôsledky nezamestnanosti v Nitrianskom regióne v období rokov 2004-2009
April 2011Displaying the final thesis
49.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sára Gundová
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Luis Medardo Gutiérrez Rea
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR a finančnej podpory EÚ (EAGF) na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranom regióne SR.
May 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Halač
Evaluation of the use of EU funds and their impact on development in SR.
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Hamarová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj mesta Nitra
May 2020
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lenka Hamarová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného regiónu
April 2017
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Igor Hano
Evaluation of economic development of selected EU states.
May 2016Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Haščáková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Monika Honíšková
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Hrdlíková
Využívanie a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti.
May 2014
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Márius Charizopulos
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2013Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Márius Charizopulos
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
April 2015
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Chňapeková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Kapišinská
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných kandidátskych krajín v rámci integrácie do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Karaffová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
April 2011
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Katrušinová
Program Leader a jeho využitie v SR
May 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Katrušinová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj Nitrianskeho regiónu.
May 2017
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kinga Kiripolská
Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v meste Hurbanovo
May 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Kisová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Kiššová
Schengen (Schengenský priestor v rámci EÚ).
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Klučárová
Možnosti podpory hospodársko-sociálnej integrácie vybraných území v rámci Nitrianskeho kraja
April 2017
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Kmeťová
Implementácia programu Leader v regióne Podpoľanie.
May 2013
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Kokoruďová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného územia regiónu Hornej Torysy.
April 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kopček
Zhodnotenie rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ v rámci integrácie do EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kozolka
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskych krajín v procese začleňovania do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Krišák
Využitie finančných prostriedkov EÚ (EFRR) na rozvoj vybraného regiónu.
April 2015
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Krupčíková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF) pre poľnohospodárstvo vo vybranom regióne SR
May 2012Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adriana Lehocká
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
May 2013
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Romana Lichtenberková
Zhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikania
April 2020
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Lužbetáková
Program Leader a jeho využitie v Slovenskej republike
May 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Mačeková
Využívanie a zhodnotenie podporných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Martina Mališová
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
April 2021Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Mališová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Malý
The use of EU operational programs for social, economic and environmental Development of Rural Areas in SR
May 2017
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Marková
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ z fondu ERDF na rozvoj Banskobystrického kraja.
May 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Martincová
Implementácia programu LEADER/CLLD prostredníctvom OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
May 2018
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Martincová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územia
May 2020
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Mäsiarová, PhD.
Vplyv finančnej podpory EÚ na rozvoj poľnohospodárskych podnikov zaoberajúcich sa ekologickým poľnohospodárstvom vo vybranom regióne.
May 2011
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Matúška
Zhodnotenie postavenia SR v rámci členstva v EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriama Mayerová
Use of EU funding (EAFRD) for the development of agriculture in the selected region of SR.
May 2013
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Medová
Zhodnotenie projektov EÚ (ESF) v procese vzdelávania zamestnancov vo vybranom regióne.
May 2013Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Melišková
Využívanie finančnej pomoci EÚ prostredníctvom Európskeho fondu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
May 2011Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Merková
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
May 2012
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Mikulášová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
April 2014
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Mikulová
Možnosti finančnej podpory EÚ v rámci celoživotného vzdelávania pre oblasť poľnohospodárstva
May 2011
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Minichová
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj okresu Prievidza
April 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Mlynarčíková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku.
May 2014Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marta Molnárová
EU candidate countries - comparison of EU membership criteria.
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marta Molnárová
Evaluation of the development of regions in selected EU countries in frame of EU integration
April 2016
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denis Moravčík
Využívanie finančnej podpory EÚ vo vybranom území Nitrianskeho regiónu
May 2018
Displaying the final thesis
98.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Denis Moravčík
Využívanie podporných opatrení EÚ na rozvoj Bratislavského kraja
May 2017
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michala Musilová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
May 2013Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michala Musilová
Zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti
April 2015Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hedviga Nagyová
Program Leader a jeho využitie v SR
May 2013
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Naňo
Program Leader a jeho využitie vo vybranej vidieckej oblasti SR.
May 2016
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslava Odrášková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2013Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Odrášková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
April 2015
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Ondrišková
Zhodnotenie využívania možností vnútorného trhu EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Pacalajová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
May 2012Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Natália Padúchová
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
May 2021
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Páleníková
Zhodnotenie využitia Programu rozvoja vidieka SR v podmienkach Nitrianskeho regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Páleníková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskej krajiny - Turecka v procese začleňovania do Európskej únie
May 2011Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Pénzešová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
April 2014
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Petrášová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2014Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Petrušková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
May 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Petrušová
Analýza hospodárskeho vývoja vybraných krajín EÚ-12 v rámci členstva v EÚ v rokoch 2004-2009
May 2012Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Petrušová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
April 2014Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Pilišiová
Analýza a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti
May 2012Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Píšová
Analýza reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich dopady na súčasný stav poľnohospodárstva v EÚ
May 2012Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Pogranová
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranej vidieckej oblasti SR.
May 2016
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nina Polačiková
Využívanie finančnej podpory Európskej Únie v regiónoch Slovenskej Republiky so zameraním na Nitriansky kraj
May 2016Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Polačiková
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ v regiónoch Slovenskej Republiky so zameraním na Nitriansky kraj
April 2019
Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Polák
Aktivity mladých ľudí na podporu rozvoja regiónu Kysuce
May 2016Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Polák
Návrh projektu na podporu rozvoja vidieckeho územia v regióne Kysuce "Cesta do prírody Drahošanky"
April 2018
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Pontesová
Analýza kandidátskych krajín EÚ v procese začleňovania do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Pontesová
EU candidate countries - evaluation of the level of development in the frame of EU integration process.
April 2014
Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marko Regrut
Zhodnotenie sociálno - ekonomického rozvoja vybraných krajín EÚ v rámci EÚ
April 2020Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Rendvanská
Zhodnotenie úrovne rozvoja krajín V4 v rámci členstva v EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Repiská
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného územia SR
May 2018
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Riečičiar, MBA
Analýza podnikateľského potenciálu a rozvoja okresu Komárno
April 2016Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ján Sičák
Hodnotenie vybraných sociálnych indikátorov v obci Kružlova
October 2015
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Slíž
Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ pre oblasť životného prostredia v Nitrianskom regióne
May 2018
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Smiešková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAFRD) pre poľnohospodárstvo vo vybraných podnikateľských subjektoch v SR.
May 2012
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Sobolová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného regiónu (podnikateľského subjektu)
May 2014Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Sobolová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienky vybraného regiónu (podnikateľského subjektu)
April 2016Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Studénka
Vplyv politiky rozvoja vidieka EÚ na rozvoj Trnavského kraja
May 2011
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Iveta Supek
Regionalizácia a rozvoj vidieckych oblastí v Chorvátsku
May 2019
Displaying the final thesis
135.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Michal Sýkora
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
April 2021
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Szutyányiová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu.
April 2016
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Szutyányiová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF) v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu.
May 2014
Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Šalková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
May 2012
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Šamajová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj regiónu Kysuce
May 2012
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Ševčík
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2014
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Ševčík
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Eva Šišková
Analýza hospodárskeho vývoja SR a ČR v rámci členstva v EÚ v rokoch 2004-2009
May 2011
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Šišková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov SR a ČR v rámci členstva v EÚ.
May 2013
Displaying the final thesis
144.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michal Škarba
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2014
Displaying the final thesis
145.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Jozef Štěpánek
The importance of community centre for young people
April 2021
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Štepanovská
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
May 2013Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Šupolík
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2015
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Šupolík
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj NSK.
May 2017
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingrida Švendová
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranej vidieckej oblasti SR.
April 2014
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Temniaková
Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 v podmienkach vybraného regiónu.
May 2013
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Tóthová
EU candidate countries - comparison of EU membership criteria.
May 2014
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Tóthová
Evaluation of the development of regions in selected EU countries in frame of EU integration
April 2016
Displaying the final thesis
153.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristína Tráčová
Analýza reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich dopady na súčasný stav poľnohospodárstva v EÚ
May 2012Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Vajsová
The importance of organic farming based on the quality of life and rural development.
May 2013
Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Valkovičová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
April 2014Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Vanyová
Podpora rozvoja vybranej vidieckej obce SR z fondov EÚ
May 2020
Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Regina Vanyová
Zhodnotenie úrovne kriminality v SR a jej vplyv na kvalitu života
April 2020
Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Vavrová
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v EÚ.
May 2013
Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Violová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
May 2013
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Henrieta Violová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
April 2015
Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Vlčáková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku.
May 2014
Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Vlčáková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienkach vybraných podnikateľských subjekov v regióne Orava
April 2016
Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Vrba
The analysis of Common agricultural policy reforms and their impact on current situation in EU agriculture
May 2012Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Weisová, PhD.
Vplyv SPP EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petronela Zajarošová
SR Rural Development Programe for the years 2007-2013 and its use in Nitra region
May 2012Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Zimová
Zhodnotenie finančnej podpory EÚ (ESF) v procese vzdelávania zamestnancov v SR.
May 2013
Displaying the final thesis
167.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Simona Žemberová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
April 2021
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress