Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Identifikačné číslo: 1587
Univerzitný e-mail: lubica.rumanovska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra európskych politík (FEŠRR)

Kontakty     
     
Výučba     Projekty     
          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Androvičová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Antolíková
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín z pohľadu rozvoja regiónov v SR a EÚ.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Antolíková
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín v EÚ a na Slovensku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Artimovič
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Babišová
Zhodnotenie programu rozvoja vidieka SR v podmienkach vybraného regiónu (okres Topoľčany)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Bačkádyová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj regiónu Kysuce.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriána Bakošová, MBA
Evaluation of socio-economic development of V4 countriesin the frame of EU integration
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriána Bakošová, MBA
Evaluation of V4 countries development in the frame of EU integration.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Balážová
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v EÚ.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Balunová
Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporou fondov EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Balunová
Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporov fondov EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Beková
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva v okrese Hlohovec.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Belániová
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ (EPZF) vo vybranom regióne.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Boldišová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Mária Boldišová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bubela
Zhodnotenie úrovne regionálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Iaroslav-Francisc Cernota
Implementácia SPP EÚ v Rumunsku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Civáňová
IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - inteligentný, integrovaný a ekologický systém
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ismail Cokan
The economic effects of EU custom union to Turkey
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dávid Czuczor
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Renáta Červenáková
Využívanie a zhodnotenie podporných nástrojov SPP EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Čierna
Vplyv opatrení SPP na ekologické poľnohospodárstvo vo vybranom regióne SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Kornélia Čiffáryová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Kornélia Čiffáryová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Demovičová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Droppová
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranom regióne SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marek Dubeň
Marketing communication tools of a company in Nitra region
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Duchoňová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Duchoňová
Program Leader a jeho využitie v Slovenskej republike
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Ďuricová
Využitie možností finančnej podpory EU pre subjekty zaoberajúce sa ekologickým poľnohospodárstvom vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lujza Ďuricová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ďuriš
Využívanie a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Fábiková
Implementácia programu Leader vo vybranej vidieckej oblasti SR.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Fábiková
Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 v podmienkach vybraného regiónu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Farkaš
Analýza hospodársko-sociálnej interakcie v rámci Nitrianskeho kraja
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Farkaš
Ekologické poľnohospodárstvo a perspektívy zvyšovania výroby biopotravín v Nitrianskom regióne
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Franeková
Implementácia programu Leader v regióne Malohont.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Gábrišová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Gábrišová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Galová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alexandra Galová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Gašparová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraných oblastí Trnavského regiónu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristína Geršiová
Využívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Geršiová
Využívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Miroslava Gostičová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Gregoričková
Zahraničná a bezpečnostná politika SR a jej vplyv na postavenie SR ako regiónu v rámci EÚ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Gubová
Príčiny a dôsledky nezamestnanosti v Nitrianskom regióne v období rokov 2004-2009
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Sára Gundová
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Luis Medardo Gutiérrez Rea
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR a finančnej podpory EÚ (EAGF) na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranom regióne SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Halač
Evaluation of the use of EU funds and their impact on development in SR.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Hamarová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj mesta Nitra
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lenka Hamarová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Igor Hano
Evaluation of economic development of selected EU states.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Haščáková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Monika Honíšková
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Hrdlíková
Využívanie a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Márius Charizopulos
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Márius Charizopulos
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Chňapeková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Kapišinská
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných kandidátskych krajín v rámci integrácie do EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Karaffová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Katrušinová
Program Leader a jeho využitie v SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Katrušinová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj Nitrianskeho regiónu.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kinga Kiripolská
Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v meste Hurbanovo
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Kisová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Kiššová
Schengen (Schengenský priestor v rámci EÚ).
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Klučárová
Možnosti podpory hospodársko-sociálnej integrácie vybraných území v rámci Nitrianskeho kraja
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Kmeťová
Implementácia programu Leader v regióne Podpoľanie.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Kokoruďová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného územia regiónu Hornej Torysy.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Kopček
Zhodnotenie rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ v rámci integrácie do EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Kozolka
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskych krajín v procese začleňovania do EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ondrej Krišák
Využitie finančných prostriedkov EÚ (EFRR) na rozvoj vybraného regiónu.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Monika Krupčíková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF) pre poľnohospodárstvo vo vybranom regióne SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adriana Lehocká
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Romana Lichtenberková
Zhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikania
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Lužbetáková
Program Leader a jeho využitie v Slovenskej republike
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Mačeková
Využívanie a zhodnotenie podporných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Martina Mališová
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martina Mališová
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Malý
The use of EU operational programs for social, economic and environmental Development of Rural Areas in SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Marková
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ z fondu ERDF na rozvoj Banskobystrického kraja.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Martincová
Implementácia programu LEADER/CLLD prostredníctvom OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Martincová
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Mäsiarová, PhD.
Vplyv finančnej podpory EÚ na rozvoj poľnohospodárskych podnikov zaoberajúcich sa ekologickým poľnohospodárstvom vo vybranom regióne.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ľuboš Matúška
Zhodnotenie postavenia SR v rámci členstva v EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Miriama Mayerová
Use of EU funding (EAFRD) for the development of agriculture in the selected region of SR.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Medová
Zhodnotenie projektov EÚ (ESF) v procese vzdelávania zamestnancov vo vybranom regióne.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Melišková
Využívanie finančnej pomoci EÚ prostredníctvom Európskeho fondu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Merková
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Mikulášová
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Mikulová
Možnosti finančnej podpory EÚ v rámci celoživotného vzdelávania pre oblasť poľnohospodárstva
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Minichová
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj okresu Prievidza
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Mlynarčíková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Molnárová
EU candidate countries - comparison of EU membership criteria.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Molnárová
Evaluation of the development of regions in selected EU countries in frame of EU integration
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denis Moravčík
Využívanie finančnej podpory EÚ vo vybranom území Nitrianskeho regiónu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Denis Moravčík
Využívanie podporných opatrení EÚ na rozvoj Bratislavského kraja
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michala Musilová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michala Musilová
Zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hedviga Nagyová
Program Leader a jeho využitie v SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Naňo
Program Leader a jeho využitie vo vybranej vidieckej oblasti SR.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jaroslava Odrášková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslava Odrášková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Ondrišková
Zhodnotenie využívania možností vnútorného trhu EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Pacalajová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Natália Padúchová
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcela Páleníková
Zhodnotenie využitia Programu rozvoja vidieka SR v podmienkach Nitrianskeho regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslava Páleníková
Porovnanie plnenia prístupových kritérií kandidátskej krajiny - Turecka v procese začleňovania do Európskej únie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pénzešová
Využitie finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Petrášová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Petrušková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Petrušová
Analýza hospodárskeho vývoja vybraných krajín EÚ-12 v rámci členstva v EÚ v rokoch 2004-2009
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Petrušová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Pilišiová
Analýza a zhodnotenie možností finančnej podpory EÚ pre subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou vo vybranej vidieckej oblasti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Píšová
Analýza reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich dopady na súčasný stav poľnohospodárstva v EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Pogranová
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranej vidieckej oblasti SR.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Polačiková
Využívanie finančnej podpory Európskej Únie v regiónoch Slovenskej Republiky so zameraním na Nitriansky kraj
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nina Polačiková
Zhodnotenie využívania finančnej podpory EÚ v regiónoch Slovenskej Republiky so zameraním na Nitriansky kraj
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Polák
Aktivity mladých ľudí na podporu rozvoja regiónu Kysuce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Polák
Návrh projektu na podporu rozvoja vidieckeho územia v regióne Kysuce "Cesta do prírody Drahošanky"
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Pontesová
Analýza kandidátskych krajín EÚ v procese začleňovania do EÚ
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Pontesová
EU candidate countries - evaluation of the level of development in the frame of EU integration process.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Regrut
Zhodnotenie sociálno - ekonomického rozvoja vybraných krajín EÚ v rámci EÚ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Rendvanská
Zhodnotenie úrovne rozvoja krajín V4 v rámci členstva v EÚ
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Repiská
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného územia SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Riečičiar, MBA
Analýza podnikateľského potenciálu a rozvoja okresu Komárno
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ján Sičák
Hodnotenie vybraných sociálnych indikátorov v obci Kružlova
október 2015
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jozef Slíž
Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ pre oblasť životného prostredia v Nitrianskom regióne
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Smiešková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAFRD) pre poľnohospodárstvo vo vybraných podnikateľských subjektoch v SR.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Sobolová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného regiónu (podnikateľského subjektu)
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Sobolová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienky vybraného regiónu (podnikateľského subjektu)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Studénka
Vplyv politiky rozvoja vidieka EÚ na rozvoj Trnavského kraja
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Iveta Supek
Regionalizácia a rozvoj vidieckych oblastí v Chorvátsku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Sýkora
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Szutyányiová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Szutyányiová
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF) v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Šalková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Šamajová
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj regiónu Kysuce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Ševčík
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Filip Ševčík
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Šišková
Analýza hospodárskeho vývoja SR a ČR v rámci členstva v EÚ v rokoch 2004-2009
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Šišková
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov SR a ČR v rámci členstva v EÚ.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Michal Škarba
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jozef Štěpánek
The importance of community centre for young people
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Štepanovská
Implementácia programu Leader vo vybranom regióne SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Šupolík
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Šupolík
Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj NSK.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ingrida Švendová
Zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR na rozvoj poľnohospodárstva vo vybranej vidieckej oblasti SR.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Temniaková
Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 v podmienkach vybraného regiónu.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Tóthová
EU candidate countries - comparison of EU membership criteria.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Tóthová
Evaluation of the development of regions in selected EU countries in frame of EU integration
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kristína Tráčová
Analýza reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a ich dopady na súčasný stav poľnohospodárstva v EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubica Vajsová
The importance of organic farming based on the quality of life and rural development.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Valkovičová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Vanyová
Podpora rozvoja vybranej vidieckej obce SR z fondov EÚ
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Regina Vanyová
Zhodnotenie úrovne kriminality v SR a jej vplyv na kvalitu života
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Vavrová
Analýza ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v EÚ.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrieta Violová
Porovnanie plnenia prístupových kritérií vybraných kandidátskych krajín v procese začleňovania do Európskej únie.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Henrieta Violová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ-12 v rámci integrácie do EÚ.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Vlčáková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Vlčáková
Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF,EAFRD) v podmienkach vybraných podnikateľských subjekov v regióne Orava
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Vrba
The analysis of Common agricultural policy reforms and their impact on current situation in EU agriculture
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
164.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Weisová, PhD.
Vplyv SPP EÚ na rozvoj poľnohospodárstva v Nitrianskom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petronela Zajarošová
SR Rural Development Programe for the years 2007-2013 and its use in Nitra region
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Zimová
Zhodnotenie finančnej podpory EÚ (ESF) v procese vzdelávania zamestnancov v SR.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Simona Žemberová
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná