Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identification number: 1589
University e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis     
          Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Bagínová
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre vybraných mäsových výrobkov
March 2020Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Barnová
Kontaminácia medu
April 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Bartovič
Mikrobiologická kvalita vybraných lahôdkárskych výrobkov
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Bdžochová
Aplikácia mikrobiologických metód pri hodnotení účinnosti dezinfekcie v mliekarenskom priemysle
March 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Bdžochová
Využitie chlórových dezinfekčných prípravkov pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
April 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Adriana Bellovičová
Zásady sanitácie pri spracovaní mäsa
May 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Benčová
Mikrobiologická kvalita bravčového mäsa počas chladenia a mrazenia
March 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Benčová
Využitie chemických a fyzikálnych metód dezinfekcie pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Veronika Beňovská
Kombinované dezinfekčné prípravky v potravinárstve
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Beňovská
Metódy čistenia a dezinfekcie pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Borská
Biofilmy pri spracovaní mäsových výrobkov
May 2011
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Borská
Hodnotenie mikrobiologickej kvality vybraných mäsových výrobkov
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Briatková
Biofilmy a produkcia potravín živočíšneho pôvodu
May 2012Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Briatková
Hodnotenie vybraných mikrobiologických a chemických parametrov slovenských a európskych medov
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Domonkosová
Vplyv hygieny získavania mlieka na jeho kvalitu a bezpečnosť
April 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Dubeňová
Detekcia leptínového génu v orgánoch a mäse kurčiat
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Dubeňová
Leptín a hovädzie mäso
May 2011Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Ďuraňová
Mikrobiologická stabilita mäsa rýb po ošetrení rastlinnými silicami
March 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Ďuraňová
Využitie ultrazvuku na dezinfekciu pri výrobe mäsa
April 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fekete, PhD.
Využitie spektrometrických metód pri hodnotení kvality mäsa
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Fodorová
Kontrola účinnosti sanitácie kuchyne vo vybranom školskom zariadení
April 2015Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Frisíková
Mikrobiologická stabilita hydinového mäsa počas skladovania po aplikácii cesnaku
April 2016
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Fugenová
Mikrobiologická kvalita mletého bravčového mäsa počas skladovania po aplikácii cesnaku
March 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Fugenová
Výskyt kontaminujúcich mikroorganizmov v mäse a ich eliminácia
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Gavláková
Mikrobiologická bezpečnosť mäsa počas chladenia a mrazenia
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Gažová
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských kvetových a medovicových medov
March 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Gažová
Mikrobiologické a chemické parametre kvetových a medovicových medov
April 2016
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Gulová
Eliminácia mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny
April 2018
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Gulová
Mikrobiologická stabilita jelenieho mäsa ošetreného rastlinnou silicou Litsea cubeba
March 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Friderika Győriová
Hygiena pri získavaní a spracovaní mlieka
April 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Hainová
Hodnotenie vybraných mikrobiologických ukazovateľov v probiotických tyčinkách
April 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Hanková
Hodnotenie kvality surového kravského mlieka z vybraných fariem
April 2012Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hanusková
Hodnotenie mikrobiologickej kvality vybraných druhov syrov počas skladovania
April 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Hronská
Senzorické hodnotenie kvality mrazeného hrachu
April 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Hruška
Hygiena a získavanie mäsa
May 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hruška
Kontrola úrovne prevádzkovej hygieny pri získavaní mäsa
April 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ludmilka Jarošová
Hodnotenie kvality surového mlieka
April 2012
Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Denisa Jurczaková
Hygiena a bezpečnosť pri produkcii potravín živočíšneho pôvodu
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Juríčková
Porovnanie sterovej a odtlačkovej metódy kontroly vykonanej dezinfekcie vo vybranom mäsozávode
April 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Stanislava Kačmárová
Mikrobiologická kontaminácia pri spracovaní mäsa
May 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Stanislava Kačmárová
Sledovanie mikrobiálnych zmien v mäsových výrobkoch počas skladovania
April 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Kamasová
Hygienická úroveň a mikrobiologická kvalita pokrmov vo vybranej školskej jedálni
March 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Kamasová
Mikrobiálna kontaminácia v zariadeniach spoločného stravovania a spôsoby jej eliminácie
April 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Kolačkovská
Porovnanie mikrobiologickej kvality vybraných mliečnych biovýrobkov s konvenčnými výrobkami
April 2014Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Kolesárová
Hodnotenie mikrobiologickej stability surového a tepelne ošetreného kravského mlieka počas skladovania
April 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kolesárová
Mikrobiologické riziká pri výrobe mlieka
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Veronika Kováčová
Mikrobiologické hodnotenie mliečnych výrobkov
April 2013
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Kováčová
Riziko tvorby biofilmov pri produkcii mliečnych výrobkov
May 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kračunová
Porovnanie mikrobiologickej bezpečnosti mrazených rýb zo súkromných zdrojov a z obchodných sietí
April 2015
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kračunová
Riziká kontaminácie pri prvotnom spracovaní mlieka, metódy ich odstraňovania, čistenia a sanitácie
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kukučková
Porovnanie účinnosti chlórovej a bezchlórovej dezinfekcie v mäsospracujúcom priemysle
April 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Kukučková
Sanitácia v jednotlivých odvetviach potravinárstva
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Lovászová
Mikrobiologická a fyzikálno-chemická kvalita slovenských medov
April 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Lovászová
Vplyv úrovne hygieny v procese získavania a produkcie medu na kvalitu a bezpečnosť finálneho produktu
March 2020
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Majerová
Fyzikálne metódy dezinfekcie v mäsospracujúcom priemysle
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Majerová
Mikrobiologická kvalita ovčieho mäsa ošetreného cesnakom a zázvorom
March 2018
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Malúchová
Hodnotenie účinnosti vybraných dezinfekčných prípravkov na rôznych materiáloch
March 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Malúchová
Vplyv sanitovaných materiálov na účinnosť dezinfekčných prípravkov
April 2015
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Medová
Biologické nebezpečenstvá v zariadeniach spoločného stravovania
May 2011
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Medová
Porovnanie úrovne prevádzkovej hygieny dvoch reštaurácií
April 2013Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Renáta Mihalíková
Vplyv balenia na mikrobiologickú kvalitu mäsa
April 2020
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrea Némethová
Mikrobiologická bezpečnosť konzumných slepačích vajec z konvenčného a organického chovu
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Némethová
Mikrobiologická kvalita mäsa kurčiat ošetreného medom a cesnakom
March 2017
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Juliána Pavlíková
Eliminácia mikrobiologickej kontaminácie počas získavania a spracovania mäsa
April 2019
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Pleváková
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické ukazovatele kvetových medov s orechmi
March 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Porubanová
Porovnanie účinnosti dezinfekcie vybranými chlórovými prípravkami na rôznych povrchoch
April 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tereza Repiská
Porovnanie mikrobiologickej kvality vybraných lahôdkárskych výrobkov vzhľadom na teplotu skladovania
April 2014
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Katarína Smiešna
Spôsoby znižovania mikrobiologickej kontaminácie v procese získavania a spracovania mlieka
April 2020
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Starinská
Hygiena pri výrobe mäsových výrobkov
May 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Starinská
Vplyv rôznych druhov obalov na mikrobiologickú stabilitu mäsových výrobkov počas skladovania
April 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Ščecinová
Metódy dekontaminácie povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami
April 2018
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Ščecinová
Mikrobiologická kvalita bielych jogurtov po pridaní čerstvého a mrazeného ovocia
March 2020
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Šingliarová
Detekcia leptínového génu v orgánoch a mäse ošípaných
April 2013
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Oľga Šingliarová
Leptín a produkcia bravčového mäsa
May 2011
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Šoltésová
Aplikácia mikrobiologických metód hodnotenia účinnosti vybraných dezinfekčných prípravkov na rôznych povrchoch
April 2014Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Šoltésová
Metódy kontroly účinnosti dezinfekcie v potravinárstve
May 2012Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslav Tóth
Metóda spektrofotometrie pri hodnotení kvality potravín živočíšneho pôvodu
July 2011Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Turčanová
Hodnotenie mikrobiologickej kontaminácie vaječnej škrupiny počas skladovania vajec pri rôznych teplotách
April 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Turčanová
Mikrobiálna a chemická kontaminácia konzumných slepačích vajec
April 2014
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Vojteková
Mikrobiologická a chemická kvalita medu
April 2020
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Vrbovská
Biologické riziká pri produkcii mäsových výrobkov
May 2011Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Vrbovská
Vplyv zrenia teľacieho mäsa na mikrobiologické a fyzikálne ukazovatele
April 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Žitná
Mikrobiologická stabilita surového a tepelne ošetreného mlieka počas skladovania
March 2017
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Žitná
Zdroje mikrobiálnej kontaminácie pri získavaní mlieka
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress