Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identifikačné číslo: 1589
Univerzitný e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 

     
     Výučba          
Projekty     Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUNOVÁ, S. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KLUZ, M. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. Comparison of microbiological quality of ready-to-eat delicatessen product with respect to storage temperature. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 4, 6 (2015), s. 560--563. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Comparison of microbiological quality of ready-to-eat delicatessen product with respect to storage temperature
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
4
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania: 2015
Od strany:
560
Do strany:
563
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hygiena potravín, mikrobiológia, potravinárstvo, stravovanie, bezpečnosť potravín, skladovanie potravín, koliformné baktérie, lahôdkárske výrobky
Rok uplatnenia:
2015
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)