Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identifikačné číslo: 1589
Univerzitný e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Kontakty          
     
Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MELLEN, M. -- SUDZINOVÁ, J. -- KUNOVÁ, S. -- KAČÁNIOVÁ, M. Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny. In Chovateľ. 55, 2 (2019), s. 23.

Originálny názov:
Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny
Anglický názov:
Autor:
Martin Mellen (25%)
Janka Sudzinová (25%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (25%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Chovateľ
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
23
Do strany:
23
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bezpečnosť potravín, bezpečnosť vozidiel, hydinové mäso, kontaminácia, mikrobiálna kontaminácia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:15 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Chovateľ..

Originálny názov:
Chovateľ
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:15 (Import dát z knižnice)