Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identifikačné číslo: 1589
Univerzitný e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Kontakty
     
     
     Záverečná práca     
     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KLUZ, C. -- PUCHALSKI, C. -- MELLEN, M. -- VUKOVIC, N. -- HAŠČÍK, P. -- KUNOVÁ, S. Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment. In Modern Concepts & Developments in Agronomy. 4, 1 (2019), s. 1--7. ISSN 2637-7659.

Originálny názov:
Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
C. Kluz (14%)
Czeslaw Puchalski (14%)
Martin Mellen (14%)
Nenad Vukovic (14%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (14%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (14%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Modern Concepts & Developments in Agronomy
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 4
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany: 1
Do strany:
7
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antimikrobiálne látky, slnečnicový olej, kuracie mäso, jedľa biela, silice
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 17:31 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Modern Concepts & Developments in Agronomy. New York: ISSN 2637-7659.

Originálny názov:
Modern Concepts & Developments in Agronomy
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
2637-7659
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
New York
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)