Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identifikačné číslo: 1589
Univerzitný e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výučba
     
     
Projekty     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUNOVÁ, S. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- HAŠČÍK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 95--101. ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Scientific papers: animal science and biotechnologies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
52
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany:
95
Do strany: 101
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mikrobiologická kvalita, cesnak, bravčové mäso, skladovanie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Posledná zmena: 09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Scientific papers: animal science and biotechnologies. Timişoara: ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Scientific papers: animal science and biotechnologies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1841-9364
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Timişoara
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)