Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identifikačné číslo: 1589
Univerzitný e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

     Absolvent     Výučba     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Mikrobiologická stabilita mäsa kurčiat počas chladiarenského skladovania po aplikácii esenciálnych olejov
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mikrobiologická stabilita mäsa kurčiat počas chladiarenského skladovania po aplikácii esenciálnych olejov
Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo sledovanie antimikrobiálneho účinku vybraných druhov esenciálnych olejov na zastúpenie jednotlivých skupín mikroorganizmov počas skladovania mäsa kurčiat. V pokusoch boli použité vzorky prsnej a stehennej svaloviny kurčiat. Sledovali sme zastúpenie počtu laktobacilov, Pseudomonas spp., mezofilné anaeróbne sporulujúce mikroorganizmy (MASM) a koliformné baktérie (KB) po aplikácii esenciálnych olejov (EO) rasce, tymianu, koriandra, feniklu, klinčeka a škorice v kombinácii z EDT-ou a vákuovým balením. Vzorky boli analyzované na 0., 4., 8., 12. a 16. deň skladovania mäsa kurčiat pri teplote 3 °C. Ďalším cieľom bolo druhové stanovenie vyizolovaných mikroorganizmov zo vzoriek mäsa kurčiat pomocou MALDI-TOF MS Biotyper. Vzorky prsnej a stehennej svaloviny boli analzované v rámci 3 pokusov. V 1. pokuse sa počet baktérií rodu Lactobacillus spp. pohyboval v rozmedzí od 1,35 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia na 0. deň do 3,17 log KTJ.g-1 v kontrolnej skupine stehennej svaloviny na 4. deň skladovania, počet baktérií rodu Pseudomonas spp. sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo všetkých vzorkách stehennej aj prsnej svaloviny (0. deň) do 2,81 log KTJ.g-1 v kontrolných vzorkách stehennej svaloviny s vákuovým balením (12. deň), počet mezofilných anaeróbnych sporulujúcich mikroorganizmov (MASM) sa pohyboval od 3,02 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny (0. deň) do 5,19 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine na 16. deň a počet koliformných baktérií (KB) sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej aj stehennej svaloviny na 0. deň do 4,46 log KTJ.g-1 vo vzorkách kontrolnej skupiny prsnej svaloviny bez ošetrenia (12. deň). V 2. pokuse sa počet laktobacilov pohyboval od 1,51 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny na 0. deň do 3,97 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny s vákuovým balením na 8. deň, počet baktérií Pseudomonas sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej aj stehennej svaloviny (0., 8. deň) do 2,63 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň), počet MASM sa pohyboval od 2,32 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených koriandrovým esenciálnym olejom (EO) na 4. deň do 6,40 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň), počet KB sa pohyboval od 1,29 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených koriandrovým EO (4. deň) do 5,67 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň). V 3 pokuse sa počet laktobacilov pohyboval od 1,45 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny ošetrených EDT-ou na 12. deň do 3,19 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny v kontrólnej skupine s vákuovým balením (12. deň), počet buniek rodu Pseudomonas sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo všetkých vzorkách na 0., 4. a 8. deň do 2,68 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine na 16. deň. Počet MASM sa pohyboval od 2,36 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených klinčekovým EO (4. deň) do 5,17 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny z kontrolnej skupiny (16. deň), počet KB sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny na 0. deň do 4,27 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny v kontrolnej skupine na 12. deň. V rámci 1 pokusu sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v počtoch jednotlivých skupín mikroorganizmov medzi vzorkami kontrolných skupín (vzorky bez ošetrenia, vzorky s vákuovým balením a vzorky ošetrené EDT-ou) a vzorkami ošetrenými rascoým a tymiánovým EO, taktiež v 2. a 3 pokuse boli zaznamenané signifikantné rozdiely v počtoch mikroorganizmov medzi kontrolnými skupinami a vzorkami ošetrenými koriandrovým a feniklovým EO a medzi kontrolnými skupinami a vzorkami ošetrenými klinčekovým a škoricovým EO. Na identifikáciu jednotlivých mikroorganizmov vyizolovaných zo vzoriek mäsa sme použili MALDI-TOF MS Biotyper (hmotnostnú spektrometriu). Z baktérií rodu Lactobacillus spp. sa nám najčastejšie podarilo vyizolovať druhy Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri a Lactobacillus paracasei. Z rodu Pseudomonas boli najčastejšie vyizolované druhy Pseudomonas taetrolens, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas synxantha, Pseudomonas fragi, Pseudomonas ludensis a Pseudomonas gessardii. Z MASM sa nám najčastejšie podarilo vyizolovať druhy Staphylococcus warneri, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pasteuri, Kocuria kristinae a Kocuria rhizophila. Z KB boli najčastejšie vyizolované druhy Hafnia alvei, Serratia fonticola, Buttiauxella noackiae, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Serratia liquefaciens a Citrobacter freundii.
Kľúčové slová:
esenciálny olej, stehenná svalovina, antimikrobiálny účinok, prsná svalovina

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene