Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts
     
Graduate
     
     Projects
     
          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Artim
Komunikačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja
April 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Augustínová
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybraných obciach
April 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Augustínová
Implementácia projektov z euro fondov v podmienkach miestnej samosprávy
May 2013Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Babišová
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch v Nitre a Banskej Bystrici
April 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Balko
Financovanie odpadového hospodárstva miest vo vybranom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Banincová
Ekonomický potenciál krajských miest SR
April 2013
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bene
Vplyv medzisektorovej spolupráce na rozvoj vybraného regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Beňová
Hodnotenie cestovných kancelárii v Nitrianskom kraji
April 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lívia Borbélyová
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v obciach Tvrdošovce (Slovenská republika) a Környe (Maďarsko)
April 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Budincová
Podpora najmenej rozvinutých okresov v SR
May 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Búšová
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Komárno a Levice
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Čapla
Úloha mimovládneho neziskového sektora a jeho vplyv na rozvoj vybraného regiónu
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Čulák
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Tímea Danková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
May 2012
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dobiašová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2018
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dobrotka
Zabezpečovanie vybraných verejných služieb na úrovni obcí
April 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Ducarová
Participácia občanov na veciach verejných v meste Svidník
May 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Ďuríčková
Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
April 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dušan Elznic
Sociálny kapitál ako faktor ovplyvňujúci miestny rozvoj
September 2011
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Fecková
Zhodnotenie rozvojových projektov v partnerskej spolupráci obce Spišský Hrhov
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Fízeľová
Manažment a financovanie miestnych verejných služieb v oblasti školstva
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Fodorová
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
May 2015
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Simona Fornadeľová
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Frigová
Ekonomický potenciál krajských miest SR
April 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Fürješ
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti Mesta Lučenec
April 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Gajdošová
Implementácia a komparácia projektov podporených z fondov EÚ v mestách Vráble a Zlaté Moravce
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Gajdošová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv lokalizovaných v okrese Nitra
March 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gajdoš
Ekonomický potenciál - bonita vybraných krajských miest SR
April 2011
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Gašparíková
Daňové príjmy miestnej samosprávy a ich vplyv na jej hospodárenie a výkon kompetencií
March 2019
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tímea Górászová
Komparácia úrovne socio-ekonomického rozvoja okresov Lučenec a Rimavská Sobota
May 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hajdinová
Decision making processes on the level of local self-government
April 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Horecká
Nástroje aktívnej politiky trhu práce v okresoch Nitra a Zlaté Moravce
April 2014
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Horniaková
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orovnica
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hronský
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
April 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Husár
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Iglárová
Benchmarking miestnych verejných služieb vybraných obcí
April 2017
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Jančiová
Komparácia postavenia obcí a výkonu ich kompetencií vo Fínsku a v SR
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Jančuv
Podpora športu na úrovni miestnych samospráv
April 2018
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jelinková
Participatívne rozpočtovanie v podmienkach miestnej samosprávy
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Jelinková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Kalinský
Spokojnosť občanov s poskytovanými miestnymi verejnými službami
April 2011
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Klučárová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
April 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Klučárová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Klučárová
Vplyv cezhraničnej spolupráce na rozvoj vybraného regiónu
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Konecsná
Benchmarking miestnych verejných služieb v mestách Šurany a Kolárovo
April 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mgr. Jozef Kotuľak
Projektový manažment v podmienkach vybraných miestnych samospráv
May 2012Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Krivdová
Význam benchmarkingu samospráv pri uplatňovaní programového rozpočtovania
April 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Kršková
Financovanie prenesených kompetencií v mestách Topoľčany a Partizánske
April 2014
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Kubaliaková
Implementácia prístupu Leader v Banskobystrickom samosprávnom kraji
May 2011Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kukučka
Fungovanie systémov verejnej správy vo vybraných krajinách EÚ
May 2013
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kukučka
Reforma verejnej správy ESO
April 2015Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Filip Lauko
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Lučenec
May 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hajnalka Lelkešová
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
April 2013Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Lichnerová
Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni miestnych samospráv
May 2018
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Lichnerová
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
May 2016Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Laura Lőrinčíková
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec
May 2017
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Lőrinčíková
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
March 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Lovásová
Komparácia fungovania kancelárií prvého kontaktu vo vybraných miestnych samosprávach SR
April 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erika Mačišáková
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
April 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Majerová
Financial and non-financial instruments for support of culture in selected municipalities of the Slovak republic
April 2017Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Majerová
Podpora športových aktivít miestnou samosprávou
May 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Máňová
Implementácia PHSR v podmienkach VÚC NSK
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Manová
Spolupráca a medzisektorové partnerstvá vybranej miestnej samosprávy
April 2013
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Martina Matušková
Implementácia programového rozpočtovania v praxi miestnych samospráv podľa veľkostných kategórií obcí
May 2012
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Melichová, PhD.
Komparácia fungovania a financovania územných samospráv v Srbsku a na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Inovácie v samospráve mesta Banská Bystrica
April 2016
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Miháliková
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
May 2012
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Mihalovics
Inovácie v samospráve mesta Lučenec
April 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Motyčák
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
April 2014Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lýdia Nemcová
Implementácia programového rozpočtovania v podmienkach malých obcí
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Ostertág
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
April 2014
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Píšová
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
April 2014
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Helena Priesolová
Marketingová stratégia obce Liptovské Sliače
May 2012
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Reháková
Komunikačná stratégia mesta Šaľa
April 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Reháková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Šaľa
May 2015
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rolincová
Komparácia distribúcie miestnych daní a miestneho poplatku vo vybraných mestách SR a USA
April 2011
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Řezníčková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
May 2015
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Sieglová
Dosahovanie úspor a obmedzovanie plytvania s verejnými zdrojmi v miestnej samospráve
April 2014Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Šalková
Administratívne kapacity na úrovni miestnej samosprávy
April 2011
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Šebová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
April 2015
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Šinková
Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybraných miestnych samosprávach
May 2012
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Štefčík
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
April 2014
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Štefčík
Využívanie IT samosprávami a miestnych partnerstiev na vidieku NSK (v okrese Zlaté Moravce)
May 2012Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Šurda
Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
April 2013
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Tarbajová
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vo vybraných vidieckych obciach
May 2012
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Uher
Organizačná kultúra a komunikácia v manažmente Mesta Trenčín
May 2012
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Urminská
Manažment a financovanie kompetencií miestnej samosprávy v oblasti školstva
April 2014
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bryan Urminský
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
May 2017
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bryan Urminský
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv v mestách Topoľčany a Lučenec
April 2019
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Vakoš
Finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry vo vybraných kúpeľných mestách
April 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adam Vakoš
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Trenčianske Teplice
May 2015
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Iveta Valachová
Vplyv sociálneho kapitálu na rozhodovacie procesy vo vidieckych obciach
April 2011
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Vilémová
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
May 2012
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Virágová
Komparácia programových rozpočtov vybraných vidieckych obci
April 2013
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Vrábľová
Marketingová stratégia obce Zakamenné
April 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Výboch
Globalizácia z pohľadu udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch
May 2011
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Péter Wiedermann
Financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných miestnych samosprávach
April 2014
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Zacková
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Rajec
May 2016
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Zacková
Participatívne mechanizmy na úrovni miestnych samospráv
May 2018Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Zemková
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
April 2016
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Zlatňanská
Organizácia a financovanie odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -Širočina
April 2013
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Žák
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Michalovce
May 2017Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Žák
Organizačná kultúra mesta Michalovce
March 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress