Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výuka          
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Sociálny kapitál ako faktor ovplyvňujúci miestny rozvoj
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Sociálny kapitál ako faktor ovplyvňujúci miestny rozvoj
Abstrakt:Sociálny kapitál môžeme definovať ako siete vzťahov dôvery a noriem reciprocity, ktoré poskytujú významný prínos pre kooperatívnosť a vzájomne prospešný sociálny benefit. Práve takéto chápanie sociálneho kapitálu môže byť kľúčovým fenoménom pre vytváranie udržateľných komunít a lokálnych spoločenstiev s potenciálom iniciatív sociálneho podnikania. V súčasnej ekonomike, ktorá sa vyznačuje mobilným kapitálom a rýchlym šírením technológií a pri snahe budovať znalostnú ekonomiku je význam sociálneho kapitálu neprehliadnuteľný. Jednou z možností ako využiť sociálny kapitál v prospech regionálneho rozvoja je použitie potenciálu sociálnych sietí spojených s komunitnými a príbuzenskými vzťahmi, tradičnými inštitútmi a miestnymi aktérmi. Na druhej strane je potrebné zvýrazniť úlohu sociálneho kapitálu vo forme verejno-súkromného partnerstva, (public private partnership). Táto forma využívania sociálneho kapitálu sa presadzuje v mnohých krajinách a stala sa významnou agendou regionálnej politiky Európskej únie. Pre regionálny rozvoj je to významný trend. Cieľom bolo zhodnotiť sociálny kapitál ako faktor ovplyvňujúci miestny rozvoj vo vybraných obciach mikroregiónu Malohont.
Klíčová slova:
Sociálny kapitál, Mestny rozvoj, Miestny aktéri, Regionálny rozvoj, Faktor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně