Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

     
     Lesson
     
Projects     
     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creation of the economic and social development programe in Hájske community
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
Summary:
Miestna samospráva má množstvo povinností a kompetencií. Týkajú sa predovšetkým rozvoja územia a zlepšovania kvalitatívnych podmienok pre život v obci. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce plní všetky tieto funkcie a predstavuje základný plánovací dokument určený na podporu regionálneho rozvoja. Analyzuje vnútorné faktory rozvoja v obci, ale taktiež názory a požiadavky obyvateľov, pretože sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj obce. Na základe SWOT analýzy boli vyhodnotené silné a slabé stránky územia, čím bolo ovplyvnené aj stanovenie hlavných cieľov pre rozvoj obce. Týmito cieľmi sú zvýšenie úrovne technickej infraštruktúry v obci a rozvoj občianskej vybavenosti. Záver práce predstavuje akčný plán, v ktorom sa nachádzajú konkrétne navrhované aktivity. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vytvára v konečnom dôsledku predstavu, ako by mala v budúcnosti vyzerať obec Hájske.
Key words:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoj obce, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited