Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
     Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
Autor: Ing. Eliška Miháliková
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
Abstrakt:
Miestna samospráva má množstvo povinností a kompetencií. Týkajú sa predovšetkým rozvoja územia a zlepšovania kvalitatívnych podmienok pre život v obci. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce plní všetky tieto funkcie a predstavuje základný plánovací dokument určený na podporu regionálneho rozvoja. Analyzuje vnútorné faktory rozvoja v obci, ale taktiež názory a požiadavky obyvateľov, pretože sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj obce. Na základe SWOT analýzy boli vyhodnotené silné a slabé stránky územia, čím bolo ovplyvnené aj stanovenie hlavných cieľov pre rozvoj obce. Týmito cieľmi sú zvýšenie úrovne technickej infraštruktúry v obci a rozvoj občianskej vybavenosti. Záver práce predstavuje akčný plán, v ktorom sa nachádzajú konkrétne navrhované aktivity. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vytvára v konečnom dôsledku predstavu, ako by mala v budúcnosti vyzerať obec Hájske.
Kľúčové slová:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoj obce, analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene