Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

          Lesson
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Use of renewable energy sources and its impact on rural development
Written by (author):
Ing. Mgr. Tímea Danková
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:Ing. Milan Spodniak
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
Summary:
Vytvorením vhodných legislatívnych a ekonomických podmienok a zmenou politiky v oblasti energetiky sa výrazne stimuloval vstup súkromných investícií do využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Nakoľko okresy Rimavská Sobota a Lučenec ponúkali okrem prvoradých prírodných podmienok aj nízke ceny pozemkov a pracovných síl, boli uvedené do prevádzky na území daných okresov viaceré zariadenia na energetické zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov. Cieľom práce bolo zhodnotenie vplyvu podnikov využívajúcich OZE na výrobu elektrickej a tepelnej energie na rozvoj regiónu. Po analýze a porovnaní podnikov sme zistili, že vplyv jednotlivých druhov OZE na rozvoj regiónu je rôzny. Kým fotovoltaické elektrárne ponúkajú minimálne množstvo pracovných miest, nespolupracujú s inými miestnymi firmami, zariadenia na výrobu energie z biomasy sú náročné na pracovnú silu a zároveň generujú ďalšie pracovné miesta u dodávateľov paliva, biomasy. Zariadenia na výrobu energie z biomasy zároveň sú v kontakte s miestnou komunitou a v niektorých prípadoch pripravujú pre nich aj špeciálne benefity. Fotovoltaické elektrárne sú v určitej anonymite a s miestnym obyvateľstvom nekomunikujú.
Key words:
obnoviteľné zdroje energie, rozvoj regiónu, fotovoltaické elektrárne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited