Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
Absolvent     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
Autor:
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Milan Spodniak
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
Abstrakt:Vytvorením vhodných legislatívnych a ekonomických podmienok a zmenou politiky v oblasti energetiky sa výrazne stimuloval vstup súkromných investícií do využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Nakoľko okresy Rimavská Sobota a Lučenec ponúkali okrem prvoradých prírodných podmienok aj nízke ceny pozemkov a pracovných síl, boli uvedené do prevádzky na území daných okresov viaceré zariadenia na energetické zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov. Cieľom práce bolo zhodnotenie vplyvu podnikov využívajúcich OZE na výrobu elektrickej a tepelnej energie na rozvoj regiónu. Po analýze a porovnaní podnikov sme zistili, že vplyv jednotlivých druhov OZE na rozvoj regiónu je rôzny. Kým fotovoltaické elektrárne ponúkajú minimálne množstvo pracovných miest, nespolupracujú s inými miestnymi firmami, zariadenia na výrobu energie z biomasy sú náročné na pracovnú silu a zároveň generujú ďalšie pracovné miesta u dodávateľov paliva, biomasy. Zariadenia na výrobu energie z biomasy zároveň sú v kontakte s miestnou komunitou a v niektorých prípadoch pripravujú pre nich aj špeciálne benefity. Fotovoltaické elektrárne sú v určitej anonymite a s miestnym obyvateľstvom nekomunikujú.
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje energie, rozvoj regiónu, fotovoltaické elektrárne

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene