Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty          
     
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
Autor: Ing. Mgr. Tímea Danková
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:Ing. Milan Spodniak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
Abstrakt:
Vytvorením vhodných legislatívnych a ekonomických podmienok a zmenou politiky v oblasti energetiky sa výrazne stimuloval vstup súkromných investícií do využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Nakoľko okresy Rimavská Sobota a Lučenec ponúkali okrem prvoradých prírodných podmienok aj nízke ceny pozemkov a pracovných síl, boli uvedené do prevádzky na území daných okresov viaceré zariadenia na energetické zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov. Cieľom práce bolo zhodnotenie vplyvu podnikov využívajúcich OZE na výrobu elektrickej a tepelnej energie na rozvoj regiónu. Po analýze a porovnaní podnikov sme zistili, že vplyv jednotlivých druhov OZE na rozvoj regiónu je rôzny. Kým fotovoltaické elektrárne ponúkajú minimálne množstvo pracovných miest, nespolupracujú s inými miestnymi firmami, zariadenia na výrobu energie z biomasy sú náročné na pracovnú silu a zároveň generujú ďalšie pracovné miesta u dodávateľov paliva, biomasy. Zariadenia na výrobu energie z biomasy zároveň sú v kontakte s miestnou komunitou a v niektorých prípadoch pripravujú pre nich aj špeciálne benefity. Fotovoltaické elektrárne sú v určitej anonymite a s miestnym obyvateľstvom nekomunikujú.
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje energie, rozvoj regiónu, fotovoltaické elektrárne

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně