Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
          Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybraných miestnych samosprávach
Autor:
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:Ing. Oľga Fabová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybraných miestnych samosprávach
Abstrakt:
Poskytovanie informácií je povinnosťou každej miestnej samosprávy, ktorú jej predpisuje zákon. V rámci tejto povinnosti majú obce a mestá za úlohu zabezpečiť transparentnosť, včasnosť a presnosť poskytovaných informácií. Ak chce mesto efektívne spravovať svoje územie, musí aj efektívne komunikovať so svojimi obyvateľmi a návštevníkmi. Pri vykonávaní tejto úlohy sa používajú rôzne nástroje marketingovej komunikácie, ktoré sú určené na základe profilu miestnej samosprávy a predovšetkým ekonomickej situácie. Cieľom práce bolo zhodnotenie a komparácia úrovne využívania komunikačných nástrojov troch miestnych samospráv, mesta Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Na základe analýzy a komparácie získaných údajov sme zistili, že jednotlivé mestá využívajú podobné komunikačné nástroje, avšak na rozdielnej úrovni. V každom meste sa používa osobná komunikácia, webmarketing, reklama a propagácia, a public relations. Vzťahy s verejnosťou sú pritom jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov, ktoré budujú pozitívny imidž mesta a vzťah predstaviteľov mesta k svojim občanom. V súčasnosti sa však do popredia dostáva využívanie internetu, ako komunikačného nástroja a s ním spojený webmarketing, ktorý má veľký potenciál aj v podmienkach miestnej samosprávy.
Klíčová slova:
marketingová komunikácia, miestny marketing, reklama a propagácia, public relations

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně