Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Contacts     Graduate     
     
Projects     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Marketing comunication of towns Trnava and Nitra - comparative analysis
Written by (author): Ing. Katarína Vilémová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
Summary:Abstrakt (v štátnom jazyku) Diplomová práca sa zaoberá témou marketingovej komunikácie v podmienkach mestskej samosprávy. Konkrétne sleduje formy a úroveň komunikácie mesta Trnava a mesta Nitra s občanmi. Cieľom práce je objasniť aktuálny stav komunikácie vybraných miest s občanmi predovšetkým prostredníctvom mestských médií. Práca vychádza z teoretických poznatkov domácich i zahraničných odborníkov na riešenú problematiku a následne ich aplikuje na podmienky trnavskej a nitrianskej mestskej samosprávy. Zohľadňuje pri tom záujem občanov na riešení a zlepšovaní mestskej komunikácie a názory občanov na formy a úroveň komunikácie v sledovaných mestách. Výsledkom spracovania diplomovej práce sú identifikované nedostatky v komunikácii miest Trnava a Nitra a dobrá prax. Tie tvoria podstatu výstupu v podobe návrhu všeobecného komunikačného modelu uplatniteľného v podmienkach slovenských miest za účelom efektívnej komunikácie mesta s občanmi. Práca podáva nielen ucelený prehľad o stave riešenej problematiky, ale jej výstup v podobe návrhu komunikačného modelu je použiteľný v praxi na efektívne riešenie marketingovej komunikácie slovenských miest.
Key words:komunikácia, samospráva, verejnosť, médiá, mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited