Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výučba     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
Abstrakt:
Abstrakt (v štátnom jazyku) Diplomová práca sa zaoberá témou marketingovej komunikácie v podmienkach mestskej samosprávy. Konkrétne sleduje formy a úroveň komunikácie mesta Trnava a mesta Nitra s občanmi. Cieľom práce je objasniť aktuálny stav komunikácie vybraných miest s občanmi predovšetkým prostredníctvom mestských médií. Práca vychádza z teoretických poznatkov domácich i zahraničných odborníkov na riešenú problematiku a následne ich aplikuje na podmienky trnavskej a nitrianskej mestskej samosprávy. Zohľadňuje pri tom záujem občanov na riešení a zlepšovaní mestskej komunikácie a názory občanov na formy a úroveň komunikácie v sledovaných mestách. Výsledkom spracovania diplomovej práce sú identifikované nedostatky v komunikácii miest Trnava a Nitra a dobrá prax. Tie tvoria podstatu výstupu v podobe návrhu všeobecného komunikačného modelu uplatniteľného v podmienkach slovenských miest za účelom efektívnej komunikácie mesta s občanmi. Práca podáva nielen ucelený prehľad o stave riešenej problematiky, ale jej výstup v podobe návrhu komunikačného modelu je použiteľný v praxi na efektívne riešenie marketingovej komunikácie slovenských miest.
Kľúčové slová:
komunikácia, samospráva, verejnosť, médiá, mesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene