Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
     
Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Organizácia a financovanie odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -Širočina
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Organizácia a financovanie odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -Širočina
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou organizácie a financovania odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -- Širočina. Skúmaným objektom sú obce Tesárske Mlyňany a Nová Ves nad Žitavou, obec Choča a Vieska nad Žitavou, ktoré sme podrobili komparatívnej analýze. Prvú časť diplomovej práce tvorí teoretická časť, ktorá pozostáva z prehľadu domácej a zahraničnej literatúry z poznatkov odborníkov v oblasti samosprávy, ekonomiky a manažmentu a odpadového hospodárstva. V metodickej časti je zvolená postupnosť krokov vlastnej práce, definovanie indikátorov finančnej, rozpočtovej a majetkovej kondície obcí, benchmarkingové indikátory obecného majetku ako aj indikátorov na hodnotenie výkonnosti a finančnej náročnosti miestnej verejnej služby zber a odvoz TKO. Vo vlastnej práci sme urobili analýzu a komparáciu jednotlivých obcí prostredníctvom uvedených indikátorov, zhodnotili sme zistené skutočnosti, z výsledkov sme definovali kľúčové problémy. V závere sme vypracovali konkrétne návrhy a odporúčania pre zefektívnenie zabezpečenia odpadového hospodárstva v skúmaných obciach na zníženie nákladov tejto verejnej služby.
Kľúčové slová:samospráva, odpadové hospodárstvo, komunálny odpad, miestny poplatok za TKO a DSO

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene