Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
Absolvent
     
Výuka
     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Spolupráca a medzisektorové partnerstvá vybranej miestnej samosprávy
Autor:
Ing. Nikoleta Manová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Spolupráca a medzisektorové partnerstvá vybranej miestnej samosprávy
Abstrakt:V rámci trojsektorového vrstvenia spoločnosti (štátny a verejný sektor, neziskový sektor, súkromno-podnikateľský sektor) je medzisektorová spolupráca široko ponímaná spolupráca medzi rozmanitými subjektmi. V regionálnom rozvoji má schopnosť spolupracovať s ostatnými partnermi, čo je nevyhnutná podmienka pre medzisektorovú spoluprácu. Má možnosť navrhovať riešenia problémov, ktoré nedokážu jednotliví aktéri vyriešiť sami a takisto zlepšuje verejné služby a posilňuje koordináciu subjektov. Je rozhodujúcim predpokladom pre efektívne riešenia v komunite. Základným cieľom práce je zhodnotenie spolupráce a partnerstva vybranej miestnej samosprávy. Ide o spoluprácu mesta Partizánske s podnikateľským sektorom a neziskovým sektorom. Dospeli sme k záveru, že samospráva a vrcholoví predstavitelia mesta by mali venovať väčšiu pozornosť hlavne podnikateľským subjektom pôsobiacim na jeho území a v rámci možnosti aj podnikateľom na území okresu Partizánske. Mesto by si malo uvedomiť, že silný podnikateľský sektor na jeho území môže kladne ovplyvniť jednak zamestnanosť, kvalitu poskytovania služieb a aj finančnú pomoc tretiemu sektoru, ktorý nevytvára jeho činnosťou zisk. Ak bude silný podnikateľský sektor, tak sa to odzrkadlí aj na podpore organizácii pracujúcich v treťom sektore a v konečnom dôsledku to prinesie pozitívum aj pre samotné mesto Partizánske.
Klíčová slova:
medzisektorová spolupráca, podnikateľský sektor, mimovládne organizácie, miestna samospráva, mesto Partizánske

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně