Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

          
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
Autor:
Ing. Lenka Ďuríčková
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Ing. Milan Haluška
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
Abstrakt:
Komunikácia mestských a obecných samospráv s občanmi významne ovplyvňuje fungovanie, transparentnosť, otvorenosť a dôveryhodnosť samosprávy. Každá komunikácia by mala byť systematická, efektívna, pre občanov zaujímavá, ľahko pochopiteľná a mala by smerovať k čo najväčšiemu okruhu ľudí. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie organizačnej kultúry a komunikácie v meste Partizánske. Hlavným cieľom je analýza internej a externej komunikácie a posúdenie nedostatkov a definovanie možností, ktoré by smerovali k efektívnejšej komunikácii. Vo výsledkoch práce sa orientujeme na základnú charakteristiku mesta Partizánske, definujeme komunikačné nástroje využívané samosprávou pri komunikácii s občanmi, analyzujeme spokojnosť občanov s úrovňou komunikácie a s jednotlivými komunikačnými nástrojmi. Hodnotíme internú komunikáciu v rámci organizácie, medzi zamestnancami, poslancami. Na základe zistených informácií sme dospeli k návrhom a opatreniam na zlepšenie, ktoré jednotlivé formy komunikácie zlepšia. Komunikácia sa stane efektívnejšou, dostupnejšou a obsahovo atraktívnou pre všetkých účastníkov komunikačného procesu.
Klíčová slova:
komunikačné nástroje, organizačná kultúra, občan, samospráva, komunikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně