Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
Absolvent     Výuka     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Participácia občanov na veciach verejných v meste Svidník
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Participácia občanov na veciach verejných v meste Svidník
Abstrakt:
Na Slovensku začiatkom 90. rokov minulého storočia sa do povedomia ľudí dostával pojem občianska participácia. Cieľom občianskej participácie bolo, aby ľudia do rozhodovania videli, chápali mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho a zároveň sa aj priamo podieľali na rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia aj ich život. Praxou sa potvrdilo pravidlo, že občan potrebuje mať dostatok pravdivých informácií na to, aby mal záujem zapojiť sa do riešenia vecí verejných a mal pocit zainteresovanosti. V diplomovej práci sme sa zamerali, najmä, na zhodnotenie participácie občanov na veciach verejných v meste Svidník. Sústredili sme sa na vybrané metódy participácie, najmä: verejné zhromaždenia obyvateľov, prieskum názorov a postojov občanov, stretnutie záujmovej skupiny, program otvorených dverí, vzdelávacie programy a populárne spravodajstvo, prácu s médiami, voľné a pevné združenie, kanceláriu prvého kontaktu, Ombudsmana, Úrad pre podanie sťažnosti, informácií a návrhov, konferenciu budúcnosti, viacdialógový prístup alebo plánovacie bunky a zapojenie mladých cez Mládežnícky parlament. Našu pozornosť sme upriamili aj na aktuálnu situáciu v projektoch realizovaných za účastí rôznych skupín občanov a ich celkový objem finančných prostriedkov. Taktiež sme prostredníctvom dotazníkového prieskumu zisťovali a vyhodnocovali, či sa Svidníčania aktívne podieľajú na živote a rozvoji ich mesta.
Klíčová slova:občianska participácia, obyvateľstvo, mesto Svidník, formy a metódy participácie na veciach verejných, analýza participačných projektov, dotazníkový prieskum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně