Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
          Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
Autor:
Ing. Erika Mačišáková
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá rozvojovou stratégiou obce Drienica. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť a aktualizovať súčasný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je základným dokumentom strategického plánovania. V prvej časti práce sú uvedené teoretické východiská skúmanej problematiky zamerané na obec ako základnú jednotku územnej samosprávy a na strategické plánovanie, na jeho proces, možnosti jeho financovania z externých zdrojov a na rozvojové dokumenty nevyhnutné na jeho realizáciu. Prvá časť práce sa zaoberá aj významom, postupom tvorby a štruktúrou samotného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V druhej časti diplomovej práce uvádzame analýzu prírodných podmienok, demografie, socioekonomickej oblasti, technickej infraštruktúry, cestovného ruchu a finančného hospodárenia obce. Dôležitou súčasťou tejto kapitoly sú názory a požiadavky občanov na súčasný stav a budúci rozvoj obce, ktoré sme získali na základe dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi obyvateľmi obce. Informácie boli použité pri tvorbe návrhovej časti stratégie. Následne sme stanovili problémy a víziu obce a strategické priority obce spolu s ich opatreniami a aktivitami.
Klíčová slova:
obec, rozvoj, stratégia, strategické plánovanie, analýza, Drienica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně