Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
     
Výuka
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
Autor:
Ing. Tomáš Hronský
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Košťál, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
Abstrakt:
Efektívnym rozvojom obcí sa rozumie dlhodobý proces viacerých faktorov a činiteľov. Každá obec chce so svojimi občanmi komunikovať čo možno najefektívnejšie a najúčelnejšie. Práca sa venuje zhrnutiu teoretických poznatkov domácich aj zahraničných odborníkov a ich následné uplatnenie v praxi, v nami vybraných obciach, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Malý Cetín a Zbehy. Cieľom diplomovej práce bolo popísať aktivity zamerané na plánovanie, riadenie a zlepšovanie komunikácie vo vybranej samospráve, so snahou o zlepšenie vzťahov s verejnosťou, teda public relations. V práci boli charakterizované vybrané obce, štruktúry ich obecných úradov, finančné zdravie a hlavné rozpočtové ukazovatele. Takisto boli zhodnotené komunikačné zručnosti vrchných predstaviteľov obcí, štatutárnych zástupcov, teda starostov jednotlivých obcí a ich najbližších spolupracovníkov. Prostredníctvom SWOT analýzy boli definované silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia foriem komunikácie a budovania public relations. Vo vlastnej práci bolo poukázané na zistené nedostatky a taktiež boli navrhnuté riešenia na ich zredukovanie prípadne úplne odstránenie. Navrhnuté riešenia bude možné aplikovať v praxi a môžu byť užitočným pomocníkom pri zlepšovaní komunikácie a budovania public relations na úrovni obcí.
Klíčová slova:
public relations, samospráva, komunikácia, obec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně