Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

               
     
Publikace
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
Abstrakt:
Problematika starnúceho obyvateľstva sa v súčasnosti stáva čoraz častejšou témou v súvislosti so snahou poskytnúť im dostupné, kvalitné a efektívne sociálne služby, ktoré sú predpokladom dôstojného, hodnotného a aktívneho prežitia obdobia staroby. Sociálne služby sú činnosti, ktoré sa poskytujú klientovi na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácii a na rozvoj schopnosti osoby viesť samostatný život. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie a porovnávanie zabezpečovania sociálnych služieb vo vybraných obciach Komjatice, Dolný Ohaj a Lipová. Z pohľadu nášho skúmania sme sa zaoberali charakteristikou obce, štruktúrou obyvateľstva a ostatných sociálne znevýhodnených skupín, charakteristikou zariadení sociálnych služieb a analýzou ich poskytovania na základe dotazníkových prieskumov. Závery zhodnotenia zabezpečovania sociálnych služieb jednotlivých obcí sme implementovali do záverečnej komparácie výsledkov a vypracovania návrhov a odporúčaní na ich aktivizáciu a využitie.
Klíčová slova:
sociálne služby, senior, obec, zariadenie pre seniorov, dom sociálnych služieb, špecializované zariadenie, poskytovateľ

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně