Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     
     
Projekty     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti Mesta Lučenec
Autor:
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti Mesta Lučenec
Abstrakt:
Všetky obce Slovenskej Republiky majú zo zákona povinnosť zabezpečovať výkon kompetencií, ktoré im boli pridelené. Jednou z kompetencií je aj hospodárenie s vlastným majetkom a možnosť využívať ho aj na podnikateľské účely, čo tvorí jeden zo základných predpokladov vytvárania vlastných finančných zdrojov. Podnikateľské aktivity obcí môžu nadobúdať niekoľko podôb. Jednou z nich je zakladanie podnikov s majetkovou účasťou miest. Ďalšou je prenájom nehnuteľného majetku. Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť vplyv vybraných podnikateľských aktivít, ktoré pôsobia na zhodnocovanie majetku miest a podnikov s majetkovou účasťou miest, ako aktérov v miestnom ekonomickom rozvoji. Objektom skúmania bolo mesto Lučenec. Analyzovali sme efekty plynúce z využívania majetku mesta z podnikateľskej činnosti najmä prenájmu nehnuteľností a obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta. Z využívania majetku, ako vkladov do troch obchodných spoločností so 100% účasťou, ktoré mesto má neplynú do príjmovej časti rozpočtu žiadne finančné prostriedky, teda neexistujú žiadne rozpočtové efekty. Keďže nie sú jasne definované nefinančné efekty takéhoto podnikania s majetkom mesta, nebolo možné ich kvantifikovať. Z hľadiska využívania nehnuteľného majetku na prenájom sme kvantifikovali pozitívne príjmové efekty.
Klíčová slova:
obec, samospráva, nakladanie s majetkom obce, podniky s majetkovou účasťou, prenájom nehnuteľného majetku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně