Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts     
     
Lesson          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Competence of local governments and the financing in education
Written by (author):
Ing. Patrik Husár
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
Summary:
V súčasnosti pojem vzdelávania a výchovy v celkovom charaktere nie je nutné zdôrazňovať. Vzdelanie patrí medzi základné priority spoločnosti a je jej rozhodujúcim vplyvom smerovania v budúcnosti. Poznatky, zručnosti a návyky od ranného veku získavame v škole. V rámci našej diplomovej práce sme sa zamerali práve na školy a školské zariadenia na regionálnej úrovni. Hlavným cieľom diplomovej práce bola komparácia a analýza kompetencií miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva. Na získavanie informácií sme aplikovali metódu analýzy textových dokumentov, metódu abstrakcie, metódu opisu, metódu komparácie, matematicko-štatistické metódy, metódu rozhovorov. Po vyhodnotení analýz sme zistili, že obce časť finančných prostriedkov určených pre školy využívajú na financovanie iných originálnych kompetencií. Napriek tomuto zisteniu školy efektívne využívajú financie a dokážu si pokryť nedostatky cez iné finančné zdroje.
Key words:
regionálne školstvo, kompetencie miestnej samosprávy, financovanie regionálneho školstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited