Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
Absolvent          Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
Autor:
Ing. Patrik Husár
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
Abstrakt:
V súčasnosti pojem vzdelávania a výchovy v celkovom charaktere nie je nutné zdôrazňovať. Vzdelanie patrí medzi základné priority spoločnosti a je jej rozhodujúcim vplyvom smerovania v budúcnosti. Poznatky, zručnosti a návyky od ranného veku získavame v škole. V rámci našej diplomovej práce sme sa zamerali práve na školy a školské zariadenia na regionálnej úrovni. Hlavným cieľom diplomovej práce bola komparácia a analýza kompetencií miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva. Na získavanie informácií sme aplikovali metódu analýzy textových dokumentov, metódu abstrakcie, metódu opisu, metódu komparácie, matematicko-štatistické metódy, metódu rozhovorov. Po vyhodnotení analýz sme zistili, že obce časť finančných prostriedkov určených pre školy využívajú na financovanie iných originálnych kompetencií. Napriek tomuto zisteniu školy efektívne využívajú financie a dokážu si pokryť nedostatky cez iné finančné zdroje.
Kľúčové slová:
regionálne školstvo, kompetencie miestnej samosprávy, financovanie regionálneho školstva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene