Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts     Graduate     Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The programme of economic and social development of village Zuberec
Written by (author): Ing. Martin Motyčák
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
Summary:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vytvára predpoklady pre plánovitý rozvoj územia a je podmienkou pre riadenie endogénnych a exogénnych zdrojov rozvoja územia. Cieľom práce bolo vypracovať návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec. Vlastná práca obsahuje analýzu rozvojových faktorov, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na obec, SWOT analýzu a strom problémov. Druhá časť sa zameriava na tvorbu stratégie a programovanie, ktorá je riešená formou stromu cieľov a podrobnejším rozčlenením strategických cieľov programovanie priorít, opatrení a projektov. Obec Zuberec má prírodné, kultúrno-historické a socio-ekonomické predpoklady pre ďalší rozvojvoj cestovného ruchu. V súčasnosti obec predstavuje v regióne významné stredisko cestovného ruchu. Kľúčovými problémami obce sú: Nedostatočne vybudovaná technická a sociálna infraštruktúra, ohrozená kvalita životného prostredia a nedostatočná komunikácie samosprávy s občanmi a podnikateľskými subjektami. Pre udržanie konkurencieschopnosti obec potrebuje zlepšiť technickú i sociálnu infraštruktúru, poskytovať komplexnejšie služby pre návštevníkov, zlepšiť komunikáciu s občanmi a medzisektorové sieťovanie. Významným aktérom a koordinátorom týchto procesov je samotná obec Zuberec.
Key words:
rozvoj, program, obec, stratégia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited