Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
Absolvent     
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
Autor:
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
Abstrakt:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vytvára predpoklady pre plánovitý rozvoj územia a je podmienkou pre riadenie endogénnych a exogénnych zdrojov rozvoja územia. Cieľom práce bolo vypracovať návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec. Vlastná práca obsahuje analýzu rozvojových faktorov, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na obec, SWOT analýzu a strom problémov. Druhá časť sa zameriava na tvorbu stratégie a programovanie, ktorá je riešená formou stromu cieľov a podrobnejším rozčlenením strategických cieľov programovanie priorít, opatrení a projektov. Obec Zuberec má prírodné, kultúrno-historické a socio-ekonomické predpoklady pre ďalší rozvojvoj cestovného ruchu. V súčasnosti obec predstavuje v regióne významné stredisko cestovného ruchu. Kľúčovými problémami obce sú: Nedostatočne vybudovaná technická a sociálna infraštruktúra, ohrozená kvalita životného prostredia a nedostatočná komunikácie samosprávy s občanmi a podnikateľskými subjektami. Pre udržanie konkurencieschopnosti obec potrebuje zlepšiť technickú i sociálnu infraštruktúru, poskytovať komplexnejšie služby pre návštevníkov, zlepšiť komunikáciu s občanmi a medzisektorové sieťovanie. Významným aktérom a koordinátorom týchto procesov je samotná obec Zuberec.
Kľúčové slová:
rozvoj, program, obec, stratégia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene